Basgrupper i åk 1: Samarbetsfärdigheter

De senaste två veckorna har vi tränat på samarbetsfärdigheten “att hålla sig till gruppen”. Här kan du läsa mer om hur man kan träna på samarbetsfärdigheter genom att definiera, diskutera, träna och utvärdera. Vid ett tidigare tillfälle, när ett par elever inte gick med varandra när de skulle samarbeta utan gick ensamma, diskuterade vi hur det blev då och varför det är viktigt att hålla sig till sin grupp. Nu påminde vi varandra om detta. Vi definierade samarbetsfärdigheten och beskrev vad den innebär. Jag och en elev visade med kroppen först hur vi inte skulle göra (vända oss bort från varandra, långt borta från varandra) och pratade om hur samarbetet blev då. Eleverna fick ge tips på hur vi skulle göra istället, varpå vi med hjälp av deras tips kunde visa ett bättre samarbete. Vi diskuterade nu hur man kan märka att samarbetsfärdigheten används och gjorde ett Y-kort tillsammans. Vi skrev tillsammans ner hur det SYNS, HÖRS och KÄNNS när samarbetsfärdigheten används. SYNS: Sitter nära varandra. Vända mot varandra. HÖRS: Alla viskar, för när man är nära hör alla i gruppen fast man viskar. KÄNNS: Bra och skönt för att alla är med och hjälper till och ingen går iväg och man måste inte leta efter varandra.

Vi började med att träna på samarbetsfärdigheten i par. Vid en uppgift där de skulle följa en karta och hitta bokstäver i klassrummet fick de samarbetsmålet att de skulle vara nära varandra hela tiden. Jag berättade att jag då och då skulle säga STOPP. De skulle då “frysa” på plats så att jag kunde se om de var nära varandra för att så kunna utvärdera hur väl vi använder samarbetsfärdigheten. För varje par som var nära varandra fick de en poäng. Om klassen tillsammans lyckades samla tillräckligt många poäng (vilket jag visste att de skulle göra för det var hela grejen) skulle vi dansa till Gonoodle. Förutom samarbetsmålet skulle de också lösa uppgiften tillsammans, som bestod i att lokalisera 9 bokstäver med hjälp av kartan och lista ut vilket ord de bildade. Första gången jag sa STOPP var ett av paren en bit ifrån varandra. Efter det var alla alltid bredvid varandra. De såg till att kompisen visste vart de skulle och förklarade för varandra vart de skulle gå.

Den andra övningen vi gjorde för att träna på att hålla sig till gruppen var i deras basgrupper. Vi skulle repetera frekvenstabeller och stapeldiagram. Basgrupperna fick i uppgift att komma på en fråga de ville undersöka, t.ex. “Vilken mat gillar du bäst?”, “Vilken sport gillar du bäst?” och “Vilket djur gillar du bäst?”. De valde sedan 4 alternativ som de skrev ner. Under tiden de jobbade sa jag STOPP ett par gånger och kollade att de var nära varandra. När jag tittade omkring berättade jag för eleverna vad jag såg och relaterade det till Y-kortet. De gick sedan runt och ställde sin fråga till sina klasskamrater och fyllde i sin frekvenstabell. Sist fyllde vi i stapeldiagrammet och diskuterade resultaten i helgrupp.

IMG_5424.JPG

Vi använde också samarbetsfärdigheten i en tävling. Jag sa en bokstav. Eleverna skulle i basgrupperna komma på ett djur och något man kan äta som började på den bokstaven. Varje svar som enbart en grupp hade gav två poäng och svar som andra också hade gav en poäng. Även här sa jag STOPP ibland för att se om de var nära varandra. På slutet räknade vi ihop klassens poäng och som belöning gjorde vi Gonoodle och avslappning. Detta var en väldigt positiv upplevelse för klassen, där de både fick vara nära och kämpa med sin grupp men också uppleva glädje och belöning för hela klassens lyckade samarbete.

För att få samarbetsfärdigheten att sitta använde vi den även när vi gick till matsalen. Då de går med sin lärkompis i ledet var uppgiften att alltid vara nära sin lärkompis i ledet. De elever som var ledansvariga för dagen ropade då och då STOPP och kontrollerade att alla var nära sin kompis. När vi kom fram utvärderade de ledansvariga hur bra klassen hade klarat av uppdraget genom att visa 1-5 fingrar.

Som avslutning tittade vi på fredagen på bilderna jag hade tagit när de jobbade i basgrupperna. Eleverna fick berätta vad de såg och hur väl gruppen hade följt Y-kortet. Jag känner att eleverna nu har större förståelse för varför de behöver vara nära varandra när de arbetar och att de lämnade sina grupper med en bra känsla.

Ta bild 2017-06-02 192358

2 kommentarer

Lämna ett svar