Sant eller falskt: Gruppstärkande

Strukturen Sant eller falskt? är en utmärkt struktur för gruppstärkande övningar. Med strukturen låter du eleverna lära känna varandra bättre genom en lite klurigare frågesport. Om eleverna inte är bekanta med strukturen är det bra om du som lärare modellar hur den fungerar med enkla exempel. 

Detta kan du göra enkelt genom att visa en bild och skriva 3 påståenden. 2 av dessa ska vara sanna och en falsk.
– Det finns vatten på bilden.
– Det är 3 tigrar som badar i vattnet.
– Himlen är blå.

lake-tahoe-1591339_1920
(bild från pixabay.com)

Här blir det tydligt för eleverna hur de ska göra, 2 påståenden ska vara sanna och en ska vara falskt.

Du kan sedan gå vidare genom att skriva 3 påståenden om dig själv med samma struktur – 2 påståenden ska vara sanna och ett ska vara falskt. Här kan du låta eleverna fundera kring påståendena genom en EPA eller tillsammans med sin lär-kompis eller sin basgrupp.

Gör du det i ett lär-par kan du låta två lär-par jämföra sina svar med varandra för att se om de resonerat på samma sätt. Det viktigaste är att eleverna får fundera, diskutera och motivera sina tankar. Om du vill kan du låta eleverna ställa frågor till din som lärare för att ta reda på information (utan att du som lärare säger svaret rakt ut). Paren/grupperna får sedan redovisa sina svar (detta kan göras på en mängd olika sätt ex. multisvar, grupper som jämför, lyfta några gruppers tankar i hela klassen)

Därefter får eleverna själva sätta ihop 3 påståenden om sig själva. Här skulle vi rekommendera att de sitter i par eller mindre grupper. Eleverna får skriva påståenden och sedan läsa dessa för sina kamrater i gruppen. Kamraterna får ställa frågor och sedan resonera sig fram till rätt svar. Här får eleverna på ett lustfyllt sätt reda på nya annorlunda saker om sina vänner. Eleverna skriver ofta lite kluriga påståenden om sig själva (som vännerna ska tro är falska, fast de egentligen är sanna).

Lämna ett svar