Basgrupper: samarbetsfärdigheter i lekar

Målet när vi arbetar med samarbetsfärdigheter är att de så småningom ska ske naturligt hos eleverna när de arbetar med andra. Nu har vi arbetat med basgrupper i några månader. De senaste veckorna har vi gjort en del lekar tillsammans för att skapa bra upplevelser och ha roligt samtidigt som vi använder alla de samarbetsfärdigheter vi har tränat på under året.

Eleverna satte sig i sina basgrupper. Varje grupp hade ett bord med tre stolar runt så att de skulle komma nära varandra. De har även en miniwhiteboard, en penna och ett sudd. Jag berättar att jag kommer att säga en bokstav. Deras uppgift är att på tid komma på ett djur, ett land och något man kan äta som börjar på den bokstaven. För varje ord på rätt bokstav får de en poäng om någon annan grupp har samma ord, och två poäng om de kommit på ett ord som ingen annan kommit på. Innan vi börjar frågar jag eleverna vad vi ska tänka på när vi gör denna uppgift i våra basgrupper. De hjälps åt att komma ihåg följande samarbetsfärdigheter:

  • stanna med gruppen
  • låta alla tala
  • lyssna på varandra
  • viska så att de andra grupperna inte hör
  • titta på varandra
  • vända sig mot varandra
  • luta sig nära varandra
  • tala snällt och inte skrika på varandra
  • turas om att skriva

Jag ger första bokstaven och eleverna lutar sig mot varandra och börjar arbeta. Jag observerar hur de samarbetar. Jag påminner om tiden vid några tillfällen och när tiden är slut ber jag eleverna lägga ner pennan och hålla upp sina miniwhiteboards. Jag kontrollerar orden de skrivit och ger poäng. Många har kommit på samma ord som andra grupper då de tagit första ordet de kom på. Jag berättar nu att grupperna inte tävlar mot varandra utan att vi ska försöka få ihop 100 poäng i hela klassen tillsammans. Därför måste de tänka efter lite mer och försöka komma på ord som ingen annan kommer på. Då är det också viktigt att verkligen viska så att ingen annan grupp hör och skriver samma ord. Innan nästa bokstav sägs berättar jag också om några av de saker jag sett i grupperna, till exempel att de lutade sig mot varandra och hjälpte varandra.

Ta bild 2017-06-11 163512

Vi fortsätter sedan leken. Nu lyckas de komma på fler olika ord så att grupperna får fler poäng. Mellan varje bokstav säger jag hur jag ser att de använder samarbetsfärdigheterna eller frågar eleverna om de ser att de används. Efter ett tag har vi kommit upp över 100 poäng och vi firar med high fives och dans. Det märks att de samarbetsfärdigheter vi tränat mycket på börjar sätta sig. Eleverna vet vad som krävs av dem för ett gott samarbete och lyckas för det mesta skapa det. Vi har fortfarande mycket att jobba med men jag känner att vi lagt en bra grund för ett fortsatt arbete med basgrupper i årskurs 2.

2 kommentarer

Lämna ett svar