Pussel: Lästräning 

Under året har vi lästränat på väldigt många olika sätt. Vi har hoppat på bokstäver, läst ordkort, parläst, en läser och en skriver, popcorn-läst, körläst, läst tyst och mycket mer. Förra veckan testade vi ett nytt sätt att läsa tillsammans, med en variant av strukturen Pussel. Syftet var att läsa tillsammans, stötta varandra, ge alla möjlighet att lyckas och hylla varandras insatser. Vi gjorde denna lektion i halvklass, med ca 10 elever. Jag hade i förväg valt ut fem små böcker som passade elevernas läsnivå, där de enklaste hade en mening per sida och de svåraste ganska mycket text.

IMG_5545

Två elever bildade en expertgrupp tillsammans och skulle läsa samma bok. Eleverna fick i de paren träna på att läsa boken. Vi påminde varandra innan vi började om vad man ska tänka på när man läser (ljuda om det behövs, stanna vid punkt, läsa med inlevelse). Vi kom på olika sätt de kunde hjälpa varandra på, t.ex. läsa varannan mening och hjälpa med svåra ord. De fick sedan sprida ut sig i klassrummet och börja träna tillsammans. De hjälpte varandra att ljuda svåra ord och läste varannan mening eller varannan sida några gånger rakt igenom. De tränade på att läsa med inlevelse och stanna vid punkt.

Nästa steg var att jag delade in eleverna i två grupper (typ hemgrupper) så att alla böcker fanns representerade i gruppen. Uppgiften nu var att läsa boken de tränat på för de andra i gruppen. Innan de började påminde vi varandra om hur man lyssnar på ett bra sätt: titta på den som läser, le och se uppmuntrande ut, inte skratta om man läser fel, hjälpa till om det behövs. Då de först hade tränat i par kunde alla elever läsa med självförtroende. Jag gick runt och lyssnade och fanns nära speciellt när de elever som fortfarande har lite svårt att läsa skulle läsa sin bok. Eleverna läste och lyssnade och skrattade tillsammans åt roliga ställen i böckerna. Om det var något någon inte förstod frågade de och förklarade för varandra.

IMG_5549

Som avslutning samlades vi på mattan. Eleverna satte sig i par med den de hade samma bok som. Jag bad de andra eleverna berätta för mig vad ett pars bok handlade om. Det märktes att de hade lyssnat på varandra och att tagit in vad böckerna handlade om. Jag frågade också hur de tyckte att kompisarna hade läst boken och de gav positiv feedback till varandra, t.ex. att de läste med inlevelse eller att de läste bra så att man förstod. Denna del ska vi utveckla mer till åk 2 med specifika mål, hjälpfraser, checklistor och frågor att svara på kring kompisens läsning. Till slut fick paret en applåd för sin insats. Vi gjorde detta med alla böcker.

Detta var ett uppskattat sätt att läsa tillsammans på. Alla elever fick positiv uppmärksamhet och fick känna att de lyckades med något då de fick chans att träna med en kompis först. Alla arbetade på sin egen nivå men var ändå tillsammans med de andra. Ofta när uppgifter individanpassas gör det att eleverna måste arbeta själva. Men det behöver inte vara så. Jag försöker istället anpassa uppgifterna på ett sätt så att eleverna ändå kan arbeta tillsammans i en undervisningsgemenskap och lära av och med varandra. Med denna uppgift är det enkelt att lästräna tillsammans trots att eleverna ligger på väldigt olika nivåer. Alla elever får chans att lyckas och hylla varandras insatser.

2 kommentarer

Lämna ett svar