Terminsavslutning i kooperativ anda

De sista dagarna har vi arbetat färdigt med sådant som har släpat efter. Det var olika vad var och en skulle göra. När man är ensam vuxen med 23 åk 2 elever som behöver arbeta med olika saker, gäller det att planera så att de är självgående.

På tavlan skrev vi planeringen tillsammans i form av ett schema med kolumner för varje arbetsmoment. Detta för att underlätta arbetsordningen för eleverna och för mig så jag visste vad var och en håller på med. De skrev själva upp sig vad de höll på med och efterhand som de blev färdiga flyttade de sitt namn. Mycket tydligt, stort eget ansvar och jag som lärare blev avlastad med att ha koll på vad var och en skulle göra hela tiden. Vi skapade arbetsstationer efter vad de arbetade med. De som höll på med samma arbete kunde då hjälpa varandra. Vi har nu arbetat kooperativt i två år så detta fungerade utmärkt. Med gemensamma krafter kan vi nu ta sommarlov allihop.

En kommentar

Lämna ett svar