Basgrupper åk 2

Under vårterminen i åk 1 började vi arbeta med basgrupper i klassen. Basgrupper är heterogena, lärarvalda grupper som håller ihop en längre tid. De har ett högre syfte än enskilda kunskapsmål då de syftar till att stärka elevernas relationer och förmåga att stötta varandra över tid. HÄR kan du läsa mer om olika sorters grupper och HÄR kan du läsa om hur vi gjorde för att introducera basgrupperna i åk 1, jobba ihop gruppen och skapa en gruppidentitet. Vi började med basgrupper på vårterminen då jag ville lära känna eleverna, låta dem träna på samarbetsfärdigheter samt låta dem bli vana vid att jobba i par och grupper med alla elever innan jag satte dem i mer långvariga grupper. Arbetet med basgrupper var en positiv upplevelse. Vi avsatte mycket tid till att lära känna varandra bättre och skapa en sammanhållning i grupperna genom lekar, samarbetsövningar och tävlingar. Detta är oerhört viktigt i en basgrupp då eleverna behöver positiva relationer med varandra för att kunna stödja varandra på ett bra sätt.

Först hade jag tänkt skapa nya basgrupper till åk 2, då det kändes väldigt länge för så unga elever att vara i samma grupp, samt att några elever slutar och kommer till inför åk 2. Nu funderar jag dock på att behålla samma grupper då det kändes som att de mot slutet verkligen började hitta varandra, samt att de som slutar var i samma grupp så enbart en grupp påverkas. Tänk om jag kan behålla samma grupper under hela lågstadiet? Vilken slags utveckling i samarbete och stöd får vi se då? Går det att få elever så unga som 8 år att stödja varandra kunskapsmässigt och emotionellt i grupper som behålls under flera år? Häng med i höst så får vi se!

Lämna ett svar