Frågerundan: Läsförståelse

Strukturen frågerundan går alldeles utmärkt att använda när du arbetar med läsförståelse. Det kan till exempel vara frågor till veckans läsläxa, till en bok ni läser tillsammans i klassen eller kring faktatexter. Eleverna får här tillsammans nysta i läsförståelsen och diskutera och stötta varandra.

Det du behöver är kort med frågor till texten. Dessa kort kan antingen du som lärare skapa själv eller om eleverna är  vana att arbeta med läsförståelse kan de få skapa egna frågor till texten. Det kan vara allmänna frågor eller detaljerade frågor till just den texten. Dela in eleverna i grupper om 4 och numrera dom i 1-2-3-4.

Elev 1 drar kort
Elev 2 läser fråga
Elev 3 svarar på fråga
Elev 4 stöttar och utvärderar svar

Efter en fråga roteras siffrorna ett steg medsols. Sedan är det bara att fortsätta så länge du vill eller tills frågorna är slut. Blir en grupp klar fortare än någon annan kan de med hjälp av Talkort göra en sammanfattning av vad de kommer ihåg från texten.

kooperativt_larande_kort

Lämna ett svar