Grupper i kooperativt lärande

Inom kooperativt lärande finns det olika sorters grupper som bildas för olika syften och mål. Dessa grupper kan användas om vartannat i klassen. Fler tankar kring grupper finns i inlägget Skapa grupper. I detta inlägg beskrivs tillfälliga grupper, formella grupper och basgrupper. Ännu mer information kring grupper och planering utifrån de olika grupperna finns i boken Grundbok i kooperativt lärande – vägen till det samarbetande klassrummet.

  • Tillfälliga grupper bildas för en kort stund i till exempel en struktur. Tillfälliga grupper kan vara lärarvalda eller slumpmässiga. De bildas för ett specifikt lärandemål, antingen kunskapsmål eller socialt. Tillfälliga grupper används för att höja motivationen för lärandeobjektet och skapa elevaktivitet och diskussioner mellan elever. I den tillfälliga gruppen görs en struktur eller en kort uppgift, sedan upplöses gruppen. Tillfälliga grupper gör det enkelt att snabbt skapa elevaktivitet och engagemang. Mer om tillfälliga grupper kan du läsa HÄR.
  • Formella grupper (lärgrupper, team) används under en längre tid, från en vecka till några månader, för att stärka samarbete och kunskapsinhämtning. Fokus ligger både på kunskapsinnehåll och sociala färdigheter. Eleverna behöver få tid att jobba ihop gruppen och reflektera och utvärdera sitt samarbete. Formella grupper är oftast lärarvalda och heterogena. Skillnaden mot basgrupper är tidsomfång och användningsområden. De formella grupperna används oftast endast till kunskapsbehandling inom ordinarie lektioner eller exempelvis endast inom ett eller några ämnen.
  • Basgrupper är långvariga, lärarvalda, heterogena grupper som håller ihop under en termin, en kurs, ett år eller flera år. Basgrupperna är inte begränsade till att arbeta kring ett ämne eller tema utan har ett högre syfte. Fokus här ligger på att utveckla elevernas förmåga att stötta varandra emotionellt och kunskapsmässigt mer allmänt under lång tid. Basgrupper höjer sig därför över specifika kunskapsmål. Exempel på uppgifter i basgrupper är att gå igenom läxor, sprida god studieteknik och uppmuntra varandras ansträngningar. Basgrupperna träffas cirka en gång i veckan eller mer. De behöver få mycket tid till att lära känna varandra och träna på att stötta och uppmuntra varandra så att de kan stödja varandra effektivt över tid. Det går även utmärkt att bara använda sig av basgrupper under större delen av dagen i alla ämnen för ex. äldre elever.

Dessa olika typer av grupper används för olika syften och mål och kan därför användas i samma grupp elever under olika lektioner eller under samma lektion. Det är bra att variera vilken slags grupp som används så att eleverna får chans att jobba med flera olika personer i olika konstellationer.

4 kommentarer

Lämna ett svar