Kooperativa lekar och aktiviteter

När du som lärare vill bygga en bra stämning i klassen och förbereda eleverna att arbeta genom samarbete kan det vara bra att börja med enkla, snabba övningar och lekar. Dessa gör att eleverna är förberedda att samarbeta med varandra, höjer stämningen i klassen samt skapar tillit och aktivitet hos eleverna. Perfekt att börja året med! Läs gärna inlägget om gruppstärkande övningar där det finns flera att välja bland!

Kom ihåg att alltid ge ett gemensamt mål för grupperna även i dessa övningar som “Ni är klara när alla kan…” eller “Ni är klara då alla kan förklara…” så att målet ger ett positivt ömsesidigt beroende i grupperna.

Hör vi ihop? – socialt innehåll

En variant på strukturen Hör vi ihop? Berätta för eleverna att eftersom de kommer att arbeta tillsammans måste de lära känna varandra bättre. Uppgiften är att hitta någon som har något gemensamt med dig själv.

 1. Ge eleverna tanketid kring ett tema som “min sommar” eller “roliga saker att göra”.
 2. Efter en stund ber du dem gå runt i rummet, hitta någon och gör en “high five”. Intervjua varandra om temat. Lyssna och tacka och gå sedan vidare.
 3. Be eleverna upprepa tills alla frågat ca hälften av klassen.
 4. Stopp!
 5. Det gemensamma målet är nu att ingen ska bli ensam! Be nu eleverna bilda grupper med något gemensamt. Instruera att hjälpa varandra och att alla ska vara med minst en annan.
 6. Slumpa någon i grupperna att berätta om deras gemensamma attribut.
 7. Om du vill kan du avsluta med en EPA med ex. “Var det något som överraskade dig?” eller “Lärde du dig något nytt om dina kompisar?”

Trestegsintervju

En variant av trestegsintervju. När eleverna ska arbeta tillsammans är de viktigt att de känner varandra och litar på varandra. Därför är en intervju bra att börja med (från ca åk2 och upp). Målet med uppgiften är att intervjua och förbereda en presentation av en annan person och träna på att lyssna.

 1. Dela in eleverna i grupper om 3. Numrera eleverna 1-2-3.
 2. Ge färdiga intervjufrågor via papper eller på tavlan: i början några stängda och enkla frågor och en eller två öppna på slutet. Gärna sociala frågor!
 3. Två elever sitter mitt emot varandra (Nr 1 och Nr 2). En elev lyssnar (Nr 3). Eleven som lyssnar har ett anteckningsmaterial. Nr 2 intervjuar Nr 1. Den som lyssnar skriver ner svaren.
 4. Rotera så att alla har intervjuat och lyssnat.
 5. Slå ihop två grupper så att de blir 6st.
 6. En i taget presenterar den som de har anteckningar på inför gruppen av 6 så att alla har presenterat och blivit presenterade inför gruppen.

Skrynkla och kasta

En fantastisk bra gruppstärkande lek som du kan fylla med vilket innehåll som helst! Du kör aktiviteten lik strukturen Huvuden ihop! där grupper av elever får en fråga som de sedan ska nå fram till ett gemensamt svar. Förbered gärna med att klippa ut pappersremsor stora nog att skriva ett svar på (tänk på miljön!).

 1. Dela in eleverna i grupper om ca 3-5st
 2. Du ställer en fråga.
 3. Huvuden ihop! En elev skriver gruppens svar.
 4. Du säger: “1-2-3 håll upp svaret!” och grupperna visar sitt svar.
  1. Fel svar: Du tar gruppens papper.
  2. Rätt svar: en elev i gruppen skrynklar pappret, ställer sig på en bestämd plats och försöker kasta pappersbollen i en papperskorg.
 5. Om den går i = 1 poäng för gruppen. Eleverna kan samla en klasspoäng som hela klassen ska nå eller låta grupperna tävla mot varandra att nå först till X.

Om du vill kan du dela ut extra poäng för gruppernas beteende om du bestämmer samarbetsfärdigheter som de ska använda under övningen. Det kan även vara bra att gå igenom vissa regler (alla sitter ner förutom kastaren, säga bra saker till den som kastar, viska så att ingen annan grupp hör mm.)

Vi bygger!

Den här övningen är rolig och kreativ och kan vara bra i början när ex. lärgrupper lär känna varandra. Material: Inhandla billigast möjlig marshmallows och torkad spagetti (byggmaterial).

 1. Dela in eleverna i grupper om 3-5 elever. Du får gärna dela ut roller i arbetet om du vill.
 2. Ge en uppgift som gruppen ska konstruera. Ex. Bygg en kvadrat, ett hus eller annat lämpligt.
 3. Be grupperna först diskutera hur de ska bygga. Du kan använda strukturen Talkort för detta.
 4. Om du vill kan du ta en paus mitt i och använda Inspiratören.
 5. Diskutera hur samarbetet gick och fira framgångar!

Mina mål för terminen

När elevernas mål är tydliga och att de själva har uttalat dem är det lättare att uppnå dem under året! Uppgiften är att skapa en lista över personliga mål för terminen som du är villig att dela med dina klasskamrater.

 1. Diskutera med eleverna: Vad är mål? Hur bestämmer man egna mål? Varför är det bra? Vad finns det för mål?
 2. Be eleverna i en EPA diskutera vilka mål de tror är viktiga för sig själv.
 3. Lyft några av elevernas mål i klassen.
 4. Be dem tänka ut minst ett mål de har för sig själv och skriva ner dem på mini-whiteboards eller papper.
 5. Använd strukturen Berätta mera! och be eleverna gå runt i rummet och berätta sina mål för varandra (alt. använd inre-yttre cirkel). Du kan även be dem förklara hur de tror de ska uppnå dem.
 6. Sammanfatta målen och spara dem för att gå igenom senare under terminen.

Skattjakt

Denna är perfekt om du har några nya elever i klassen som behöver orientera sig och lära känna nya kamrater. Eleverna får röra på sig och samtidigt orientera sig på skolan.

 1. Dela in eleverna i grupper om 4 (eller använd bas/hemgrupper). Ge dem en karta över skolan och området samt ett papper med frågor på.
 2. Du kan dela ut roller som “Karthållare”, “Uppläsare”, “Frågeställare” och “Uppmuntrare” eller bestämma andra egna roller.
 3. Be dem röra sig över skolan och svara på frågorna tillsammans.

Frågorna på pappret kan vara:

 • Vad heter skolans kock?
 • Vem är skolans rektor?
 • Var är expeditionen?
 • Var ligger biblioteket? Hitta det och markera på kartan.
 • Var är gymnastiksalen? Hitta det och markera på kartan.
 • Var är bästa gömstället på skolgården? Hitta det och markera på kartan.
 • Var/Vem/Vad…

Snabba aktiviteter och lekar

Gissa bild – Visa eleverna en bild (eller del av en bild) utan förklaring och be dem att identifiera och förklara den och motivera sina svar för kompisen bredvid. Låt elever gissa och skriva ner olika svar på tavlan. Be sedan eleverna diskutera varje altenativ i taget i en pardiskussion. Be dem nu skriva ner ett svar på ex miniwhiteboard vad bilden visar. Ge inte ”svar” förrän ni har undersökt alla alternativ som eleverna kom på.

Multisvar med kroppen – Be elever antingen stå eller sitta för att visa deras svar på ja/nej-frågor eller sant/falskt-frågor.

Besök en vän – Kör en vanlig EPA med antecknat svar. Istället för att be någon svara så väljer du en elev att ställa sig upp upp, korsa rummet och läsa någon annan elevs svar.

Anteckna och jämför – Ha en genomgång eller visa en kort film. Be eleverna ta anteckningar. Ta en paus mitt i och låt eleverna i 2-4 min jämföra sina anteckningar i grupper. Avsluta med att göra ex en mötas på mitten eller enklare sammanfatta anteckningar från klassen.

Elevenkät – Välj ut ett par eller grupp att vandra runt i rummet medans alla arbetar och ställ frågor på ett tema med olika alternativ. Avsluta med att de får redovisa för hela klassen vilket alternativ som var populärast/minst populärt.

Mjukisdjur – Ge ett mjukisdjur till en elev; den som har mjukisdjuret måste besvara nästa fråga. Eleven får sedan ge mjukisdjuret till vem det vill.

Bingotrumma – Skriv lappar med nummer och lägg i en skål. Tilldela varje elev ett nummer. Ställ en fråga och be eleverna ha en pardiskussion. Dra ett nummer och den eleven måste svara på frågan. Träna dem att fråga kamraten eller säga pass om de behöver.

En minut – Be eleverna skriva på en minut ett svar på en specifik fråga (ex. ”vad var det viktigaste du lärt dig i dag”). Be dem hålla upp dem samtidigt likt Multisvar eller diskutera svaret med bordsgrannen.

Svårast – Samma som En minut men att du ber eleverna skriva ner det som var ”mest förvirrande/svårast/knepigast” på lektionen.

Fråga en kompis – Påminn om att målet med denna övning är att hjälpa varandra och inte ha rätt svar! Be eleverna att tyst lösa ett problem på mini-whiteboards som finns på tavlan. Efter att du avslöja svaret, instruera dem som fick det rätt att höja sina händer (och hålla dem kvar). Elever som fick fel svar sätter sig vid en kompis som gjorde rätt och diskuterar missuppfattningen. Diskutera uppgiften igen och höj alla eleverna! De viktiga är att vi lär oss av varandra!

2 kommentarer

Lämna ett svar