Struktur: Galleriredovisning / På sightseeing

Galleriredovisning (eller På sightseeing) är en struktur där elevers arbete synliggörs och där respons kan ges mellan elever och grupper. Eleverna får chans att lyfta positiva exempel och uppmuntra varandra. De får också chans att granska arbeten utifrån kunskapskrav och mål.

Innan denna struktur används behöver gruppen träna på hur man ger respons på ett konstruktivt sätt och hur man ställer utvecklande frågor. Det kan vara bra att träna på vilka slags fraser som kan användas och ha dessa synligt så att eleverna får stöd när de ska skriva kommentarer. Målen med arbetet behöver också vara synligt så att eleverna vet vad de ska kommentera kring. Modellera gärna först i helklass med ett exempelarbete där eleverna i sina grupper får komma på kommentarer som lyfts i helklass. På detta sätt vet eleverna hur de ska ge respons när strukturen används.

  • Elevernas arbeten hängs upp på väggarna. Det kan vara planscher, texter, bilder eller andra skapade verk.
  • Eleverna vandrar runt i sina par/grupper och tittar på allas arbeten. De skriver positiva kommentarer, frågor och tips på post-it-lappar som de sätter fast på de olika presentationerna.
  • När eleverna vandrat klart får varje grupp hämta sin plansch för att bearbeta de kommentarer och frågor som de fått.

Utifrån bas-strukturen kan anpassningar göras. Eleverna kan skriva kommentarerna på baksidan av post-it-lapparna så att bara gruppen som får responsen kan läsa vad som står. Eleverna kan få instruktionen att skriva olika saker på olika färger av post-its, t.ex. positiva kommentarer på gröna post-its och frågor/utvecklingsområden på rosa post-its. Mer struktur kan också ges kring själva vandrandet, där grupperna får ansvar för att ge feed-back på vissa specifika arbeten så att läraren säkerställer att alla arbeten får feedback. Läraren kan också instruera att för varje fråga/utvecklingsområde måste minst en positiv kommentar skrivas.

Genom att göra på detta sätt får eleverna träna på att tydligt visa och förklara sitt arbete så att andra än läraren förstår. De har också en verklig mottagare för sitt arbete. Eleverna får en chans att tillsammans med sina gruppmedlemmar både ge och få respons, samt reflektera och bearbeta sitt arbete efteråt.Istället för att hänga elevernas egna arbeten kan också exempeltexter/exempelarbeten användas där eleverna får träna på att identifiera positiva drag och reda ut oklarheter. Då kan kommentarerna bearbetas i helklass istället. Du kan även variera strukturen och sätta upp halvfärdiga arbeten, lösningar av matematikuppgifter eller annat som eleverna ska ge feedback på, diskutera eller kommentera och behandla på olika sätt.

Exempel på tillämpning:

Gruppstärkande: Presentationer kring hur en bra kompis är, presentationer/instruktioner av lekar

Svenska/SVA/Engelska/Moderna språk: texter av olika genrer

Matematik: problemlösning, uträkningar, förklaringar av begrepp

SO/NO/Teknik: arbeten kring olika ämnen, förklaringar av begrepp

Praktiskt estetiska ämnen: redovisning av alster

kooperativt_larande_gallerywalk

Bildkälla: https://windowintoamathclassroom.wordpress.com/2012/11/29/day-61-gallery-walk-wmistakes/

En kommentar

Lämna ett svar