Ordkunskap: förhör eller träning?

Hur gör du för att träna in nya ord och öka elevernas ordförråd? Hur ofta funderar du kring varför du gör som du gör och vilka effekter det ger? Här följer lite tankar och tips kring hur du kan stötta eleverna i träning av stavning och ordkunskap samt hur du kan variera det traditionella “veckans ord”.

När det gäller inlärning av nya ord – stavning och betydelse – tror vi att användning i meningsfulla sammanhang ger mer än förhör, och att användning i skolan ger mer än enskild träning hemma. Här är varför:

 • Hemmets förutsättningar skiljer sig stort åt. Ofta blir hemläxor bara ett kvitto på om eleverna har hjälp hemma.
 • Hemläxa och enskilt förhör lär eleverna att kunskap tas in enskilt.
 • Vi lägger tid på att förhöra och kolla vad eleverna kan istället för att använda tiden till att träna aktivt och lära mer.
 • Förhör förstärker bara vilka som kan och inte kan, vilket kan skapa en hysteri kring hur många rätt man har och vara ett stressmoment för de som har svårare att lära.
 • Om läxor ges behövs återkoppling – poängsatta förhör är inte tillräcklig återkoppling.
 • Forskning visar låg positiv effekt av läxor för yngre elever.
 • Vi ska ha en likvärdig skola där alla elever har samma möjlighet att lyckas, oavsett bakgrund.
 • Elever lär mer av att träna på och använda orden i sitt sammanhang tillsammans med andra.

Hur kan vi göra detta? Det finns en mängd olika sätt som alla hjälper elever att lära nya ord. Många behöver inte ta mycket tid, utan är snabba, korta träningsstunder. Här följer några tips som kan användas tillsammans eller för sig.

 • Välj ord som eleverna kommer att möta under veckan, t.ex. några ord ni jobbar med i matematik, NO/SO och några ord från läsläxan/boken ni läser. Eleverna möter då orden i flera sammanhang och de blir inte lösryckta utan har en mening utöver att lära sig ord.
 • Ha orden upphängda någonstans i klassrummet. Vi brukar ha en detektivruta där vi hänger upp svåra ord eller ord vi jobbar med just nu. Eleverna kan då se orden under hela veckan för att bättre komma ihåg ordbilderna och du som lärare kan då och då rikta uppmärksamheten dit för att gemensamt komma ihåg vad orden betydde.
 • Diskutera ordens stavning med t.ex. en EPA där eleverna får lyfta vad man behöver tänka på (ljudstridig stavning, dubbelteckning etc).
 • När orden används under veckan (t.ex. symmetri i matematiken, fotosyntes i NO) kan läraren peka på ordet i rutan för att återigen förstärka att ordet är ett av orden vi jobbar med denna vecka.
 • När eleverna droppar in på morgonen skriver de av orden i rutan två gånger och skriver meningar om de hinner.
 • Gör korta aktiviteter kring orden, t.ex. Multisvar i par där de ska stava orden, Fråga, fråga, byt där de ska förklara vad orden betyder (de får då också se stavningen flera gånger), parövningar där en skriver ordet men utelämnar vissa bokstäver och kompisen ska skriva klart ordet, parövningar där en förklarar ordet utan att säga det och den andra ska komma på vilket ord det är, parövningar där en läser ordet och den andra ska komma på en mening med ordet.
 • Gör kooperativa fyrfältare kring några av orden, antingen i par, grupper eller tillsammans i helklass.

När det gäller förhöret kan även detta bli ett träningstillfälle.

 • Gör Multisvar i par där du säger ett ord som eleverna gemensamt skriver. Alla håller sedan upp sina miniwhiteboards och kan kolla runt på vad de andra har skrivit och rätta till om det behövs. Prata om vad man behöver tänka på kring de ord många har svårt med.
 • Ha ett inledande förhör och skriv ner allas poäng. Låt eleverna sedan i grupper diskutera stavningen av orden och hjälpa varandra med bra strategier för att komma ihåg. Ha sedan ett nytt förhör. Räkna ihop poängen och se vilken höjning eleverna gjorde. Fokusera på att uppmuntra lärandet eleverna emellan och höjningen, inte antalet poäng.
 • Ha meningar där själva ordet är utelämnat och eleverna i par eller grupp ska diskutera sig fram till var vilket ord ska vara.

Variation, många tillfällen att arbeta med orden, samarbete att vi väljer ord som är emnignsfulla och kopplade till undervisningen gör lärandet av nya ord både roligare och mer lärorikt!

4 kommentarer

 • Bra inlägg! Vi brukar säga “nya ord” istället för “svåra ord”, ibland kan jag känna att det ät lätt att haka upp sig på saker som beskrivs som “svåra” 🙂 Ett tips jag fick efter föreläsning om “En läsande klass” med Widmark.

  • Precis vår tanke! De är ju inte svåra, det är bara att du inte har lärt dig dem än. =)

 • Christina Wikström

  Sedan kan man, om man ändå har förhör, välja att se det som ett inlärningstillfälle också. Till exempel kan man få använda boken när man skriver förhöret (sällan det läses så flitigt i boken som just då…)

Lämna ett svar