Kommunicera! Adjektiv

Vi har med våra ettor övat på adjektiv och på att använda beskrivande ord. Till detta passar det utmärkt att använda strukturen Kommunicera (kommunikatören). I grundstrukturen är en elev berättare och en är aktiv lyssnare och en tredje är observatör. Vi har valt att vänta med att använda rollen observatör tills eleverna blir vana i strukturen.
Vi började med att dela in eleverna i par, paren fick sätta sig mitt emot varandra. Mellan eleverna satte vi upp en pärm så att de inte kunde se varandra. Elev 1 (berättaren) fick en bild på en glassbil där ett antal barn stod i kö. Elev 2 (den aktiva lyssnaren) fick en glassbil och en hög med bilder på olika barn. Berättaren fick nu i uppdrag att berätta hur personerna i kön till glassbilen såg ut och vilken plats de stod på. Den som lyssnade skulle välja bland bilderna, ställa frågor och lägga rätt bilder i rätt ordning.

B – Den första personen i kön är en pojke med brunt hår.
AL- Vilken färg är hans tröja?
B- Han har en orange tröja med lite gult på.
AL – Har han blåa långa byxor och svarta skor?
B- Ja och han har ledsen mun.

Och så fortsatte eleverna till nästa person som stod i glasskön. Fantastiskt roligt! Under arbetet pausade vi  för att lyfta goda exempel på hur bra det var att de ställde frågor. När de placerat alla barn i rätt ordning lyfte de på pärmen och jämförde sina sidor. Vid första försöket missade några par på nån gubbe och fick då motivation att vara ännu noggrannare nästa gång. När de var färdiga med en glasskö bytte de roller och den nya berättaren fick en ny bild med andra barn som stod i en annan ordning.

Denna övning går att variera och använda i högre åldrar genom att exempelvis göra den på engelska eller något annat språk som du undervisar i.

17155642_10154984272417381_5021315066780993691_n

4 kommentarer

Lämna ett svar