Kooperativa språkövningar för den första läsinlärningen

Att lära sig läsa är spännande både för elever och lärare. Det är fantastiskt roligt att se eleverna erövra skriftspråket och upptäcka friheten som finns i att kunna läsa och skriva. Det finns en mängd saker lärare kan göra för att underlätta denna process för eleverna och förbereda dem inför läsning och skrivning. Så här inför skolstart är det många som ber om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna på läsning. Vi har därför i detta inlägg försökt samla olika kooperativa övningar där språklig medvetenhet och förståelse tränas.

Första veckan i åk 1 gjorde vi följande övning där eleverna tillsammans skulle skriva alfabetet. I övningen tränade de på att säga bokstäverna samt att identifiera dem på tangentbordet. Läraren kunde då snabbt se hur säkra de var på bokstävernas utseende och namn.

Det finns många aktiva, roliga sätt att träna på bokstävernas ljud, där eleverna får använda hela kroppen och för att känna ljudet. Läraren kan förbereda bokstäver att lägga på golvet (laminerade eller mattbitar). Dessa kan användas på många sätt.

bokstavsmattor.png

 • Eleverna går på bokstäverna och säger ljudet. En elev börjar och de andra lyssnar för att sedan kunna följa efter. Eleven eller läraren kan välja vissa bokstäver att gå på varpå eleverna ska lyssna och gå på samma bokstäver i samma ordning.
 • Läraren kan även lägga ut bokstäver i en hinderbana som eleverna ska gå på och säga ljuden när de kliver på dem.
 • Elev A leder Elev B (som blundar) till en bokstav och säger ett ord som börjar på den bokstaven. Elev B gissar vilken bokstav hen står på.
 • Elev A säger ett ljud och elev B ställer sig på rätt bokstav.
 • Elev A säger ett ord och elev B ställer sig på bokstaven ordet börjar/slutar på.
 • Eleverna ropar en i taget ut ljud som en elev hoppar till.
 • Elev A drar en bild och säger vad det är. Elev B ställer sig på bokstaven som ordet börjar på. Version 2: Elev A säger ljuden i ordet och elev B går på ljuden i ordning så att ordet bildas.
 • Lägg ut tre bokstäver i olika delar av rummet. Säg ett ord. Eleverna går till den bokstav som ordet börjar/slutar på. När eleverna står vid en viss bokstav kan de komma på fler ord som börjar/slutar på bokstaven.
 • Läraren ger en bild på något (t.ex. en sol) till en elev. Eleven säger ljuden och lägger bilden vid den bokstav som den börjar/slutar på.

Innan eleverna kan sätta ihop ljud till ord behöver de kunna identifiera att det finns olika ljud i ordet, samt hur många ljud som finns. Detta kan tränas på olika sätt.

 • Lägg ut siffrorna 0-5 på golvet så att de bildar en linje. Eleverna står på led bakom siffran 0. Den första eleven ställer sig på siffran 0 och får en bild. Eleven säger ljuden i ordet och tar ett steg för varje ljud. Med ordet S-O-L hamnar eleven på siffran 3. De andra eleverna gör tummen upp om de håller med. Eleven lägger i så fall ner bilden vid siffran 3 och ställer sig sist i ledet.
 • Ge eleverna legobitar, klossar eller annat praktiskt material. Säg ett ord, med ljuden tydligt separerade i början. Eleverna bygger så många legobitar/lägger så många klossar som det finns ljud i ordet. Eleverna får sedan peka på legobitarna/klossarna och säga ljuden.
 • När ljuden i ett ord har lagts med klossar kan en av klossarna tas bort. Vilka ljud blir kvar? (t.ex. S-O-L, ta bort den sista klossen, S-O blir kvar) Ljud kan också läggas till. Vad blir det då? (S-O-L, lägg till en kloss som är ljudet A, S-O-L-A)
 • Ha bilder på föremål med 2-5 ljud samt klädnypor så att det precis räcker till bilderna. Elev A tar en bild och säger ljuden i ordet. Elev B tar så många klädnypor som behövs och sätter fast på bilden, och säger ljuden samtidigt som hen pekar på klädnyporna. Eleverna turas om.
 • Ge eleverna varsin bokstav. De “är” nu bokstavens ljud. Ställ två elever bredvid varandra. Den första säger sitt ljud, sen säger den andra sitt ljud. Vilket ord blir det? Lägg till en elev, säg ljuden igen. Vilket ord blev det nu? Byt elever, låt dem själva byta och se vad det blir.
 • Gör kort med bild, ord och prickar för antal ljud. Eleverna sitter i par med ca 5 ord. Elev A drar ett kort och ljudar ordet långsamt tre gånger. Elev B lägger så många legobitar/klossar som det finns ljud i ordet och säger ljuden samtidigt som hen pekar på klossarna. Elev A kollar att det är rätt. Efter alla fem kort byter de roller. Målet är att båda ska kunna lägga antal ljud i alla orden. Läraren kollar av efter en stund.
 • Ha en kortlek med bilder och eventuellt ordet skrivet. Elev A drar ett kort och ljudar ordet långsamt, t.ex. SSSS-OOOO-LLLL. Version 1: Elev B säger vilket ord det är. Version 2: Elev B lägger rätt antal legobitar/klossar. Version 3: Elev B räknar antal ljud på fingrarna. Version 4: Elev B lägger legobitar/klossar och skriver sedan rätt bokstav under legobitarna. Version 5: Elev B skriver ordet.Ta bild 2017-08-20 135141IMG_2673

 

Lekar med bokstäver:

 • Låt eleverna spökskriva med bokstäverna i sitt eget namn. De får sina bokstäver på lappar. De flyttar sen om bokstäverna och bildar nonsensord som de skriver ner och försöker ljuda fram.
 • Elev A får ca 5 bokstäver som hen lägger i någon ordning. Elev B ljudar fram vad det blir, oavsett om det är nonsensord eller riktiga ord. Turas om.
 • Ge eleverna i par 5-8 bokstäver. De flyttar om bokstäverna och försöker bilda så många ord de kan. När de bildat ett ord skriver de ner det så att de sen kan flytta om bokstäverna igen för att bilda nya ord.
 • Lägg ut bokstäver på golvet. Eleverna får titta på bokstäverna och i par hitta ett ord de kan gå. De går sedan på bokstäverna i ordning och säger bokstavsljudet högt. De övriga eleverna visar tummen upp om de vet vilket ord det är.

IMG_3106

Ibland kan det kännas svårt som lärare att anpassa undervisningen efter alla elevers olika nivåer. En del läser redan medan andra fortfarande tränar på bokstavsljuden. Det finns många övningar som kan göras som är roliga och givande för alla elever, oavsett hur långt de kommit i lästräningen. En sådan uppgift är följande:

 • Dela in eleverna i grupper om 3. Eleverna får tre olika uppgifter. Elev A får en hög med ordkort. Elev B får en hög med bildkort som matchar ordkorten. Elev C får en miniwhiteboard och penna (alternativt papper och penna, eller läsplatta). Elev A drar ett ordkort och säger ljuden (utan att säga ordet). Elev B lyssnar på ljuden, listar ut vilket ord det är och hittar den bild som passar till. Elev C skriver sedan ner ordet. Elev A kontrollerar att ordet skrivs rätt. Om någon elev behöver hjälp stöttar de varandra. När alla kort (ca 7) har gåtts igenom byter eleverna roller. Här kan antingen samma kort användas (så att eleverna får träna på samma ord flera gånger) eller nya ord ges (om eleverna har kommit lite längre).Jennie Wilsons foto.

En annan rolig övning vi gjorde var ordbingo. Eleverna arbetar i par. Elev A har en bingobricka med ord och Elev B har pennan. Läraren ljudar ett ord (t.ex. S-O-L) (och visar eventuellt en bild på ordet). Elev A listar ut vilket ord det är och pekar på det. Elev B kontrollerar att det stämmer och kryssar för rutan. De turas om.

Ytterligare en parövning är att elev A drar ett bildkort och säger ett ord eller en mening om det kortet. Elev B skriver ner ordet eller meningen. Sen turas de om.

img_0787

När eleverna tränar på att forma bokstäverna kan kamratrespons med fördel användas. Eleverna får då fundera kring hur bokstäverna ska se ut och vad som kan göras för att förbättra dem. Mer om hur detta kan organiseras kan du läsa om HÄR.

img_2774

När eleverna jobbar kring en viss bokstav är det roligt att komma på ord på bokstaven. När eleverna samarbetar i par kan de turas om att komma på ord och skriva ord. Med inspiratören kan de dessutom inspireras av andra i klassen och på så sätt sprida kunskaper i hela klassen.

När eleverna klarar av att läsa och skriva ord kan strukturen Skriv, byt, matcha användas för att träna både läsning och skrivning av ord. I detta exempel skriver eleverna meningar, men de kan lika gärna skriva ord.

Ett annat roligt sätt att lästräna på är att träna på korta texter i par och sedan läsa för andra, med hjälp av strukturen Pussel. HÄR kan du läsa om det. Även Karusellen kan med fördel användas när eleverna börjar läsa och skriva lite mer.

5 kommentarer

Lämna ett svar