Talkort: Klassregler (Klassens plan)

Vid skolstarten ser vi alltid till att uppdatera våra klassrumsregler. Men detta år har vi (efter att ha fått tips från kollegor) valt att kalla det för plan istället: En plan för hur vi ska få alla att må bra i klassen. En plan för hur vi vill ha det. För att skapa denna plan använde vi oss av elevernas egna idéer. För att alla elever skulle få bidra med sina egna tankar och idéer valde vi att använda strukturen Talkort.

Jag började med att berätta för klassenatt vi skulle göra upp en plan för hur vi vill ha det för att alla ska må bra. Jag repeterade rollen Sekreterare  och sedan modellerade jag och en elev hur man använder talkort.

Därefter delade jag upp eleverna i grupper om 3. En av eleverna fick rollen som sekreterare. Sekreteraren fick en ipad att skriva på. Sedan fick varje elev fick 2 markörer i en egen färg, dessa fungerade som talkort som de skulle lägga in i mitten när de fått säga något. Dessutom frågade jag eleverna vilken ljudnivå som passar bäst i denna övning där alla skulle få prata, eleverna fick via multisvar med fingrar visa vilken ljudnivå som passade bäst (1,2,3,4,5) . De valde “grupp-röst” (dvs. en ljudnivå där bara gruppmedlemmarna hör vad du säger).

Eleverna fick sedan fundera själva över hur de ville ha det i klassen för att må bra. Jag hade skrivit upp några stödfrågor på tavlan så som:
– Hur vill du att din kompis ska vara mot dig?
– Hur vill du ha det på rasten?
– Hur vill du ha det på lektionen?

När ca 30-40 sekunder gått pausade jag deras egna tankar.  Jag repeterade att de skulle lägga en markör i mitten när de sagt sin idé och att de ska prata så att bara gruppen hör.

IMG_1554

När jag märkte att eleverna började bli klara avbröt jag arbetet. De fick sedan använda strukturen Huvuden ihop för att se till att alla i gruppen hade koll på vad sekreteraren skrivit. Därefter slumpade jag ut en elev från varje grupp som fick presentera vad just deras grupp hade kommit överens över.

Imorgon kommer vi att skriva ut vår plan och eleverna får sedan skriva under med sina namn. Även vi lärare och fritidspersonal kommer att skriva under planen.

En kommentar

Lämna ett svar