Kommunicera! Finn 5 fel

Denna vecka startar vi upp med våra elever som numera går i åk 2. En struktur som vi använde i åk 1 och som då fungerade väldigt bra med eleverna är Kommunicera! Vi har provat använda den både i matematik och i svenska. Då vi denna gång ville att eleverna skulle få träna på att beskriva saker noggrant för att hitta likheter och skillnader gjorde vi iordning ett papper med 10 rutor. I rutorna fanns det 10 olika glassar. Fem av glassarna var likadana på båda bilderna, 5 var olika. Eleverna uppgift var alltså att identifiera vilka glassar de hade som var like (och ringa in dessa) och vilka som var olika (och kryssa över dessa). Jag och en elev modellerade hur man skulle göra. Vi skrev även upp några bra ord att kunna på tavlan, t.ex. strut, kula, pinne. Det fanns även papper med bilder på blommor, papper med bilder på olika saker vi lärt oss om på Grej of the day i åk 1 och papper där de skulle hitta tal med hjälp av ental och tiotal.

Eleverna fick sedan sätta sig i sina lärpar med en pärm mellan sig så att de inte skulle se. För att inte slösa på papper stoppade vi in papperna i clearboards och använde whiteboardpennor.

IMG_6038

Eleverna satte entusiastisk igång att förklara. De ställde frågor, förtydligade och funderade. Då 20 elever pratade samtidigt i klassrummet fick jag då och då stoppa arbetet för att påminna om att det var parrösten som skulle användas. Jag passade då på att även lyfta några av de saker jag sett att de gjorde bra, som att fråga och förklara noggrant. När eleverna var klara fick de lyfta på pärmen och se om de hade gjort rätt. De flesta klarade alla men några hade missat på någon glass eller blomma. De funderade då på varför, och ofta var det att de var ganska lika men inte helt, som att båda var blå men en hade strut och en hade pinne. De fick då tänka på att vara ännu noggrannare nästa gång. När de gjort klart ett papper fick de nästa. Vi bröt när de flesta hade gjort klart två av de fyra papperna.

IMG_6037

Som avslutning fick eleverna lyfta tankar kring övningen, hur de tyckte att det hade gått och vad de hade gjort bra tillsammans. Flera lyfte att de hade förklarat bra, lyssnat på varandra, samarbetat bra och varit noga. De var väldigt nöjda med sin insats och ville gärna göra fler sådana övningar.

I denna övning var alla elever aktiva. Alla fick träna sitt ordförråd och träna på att vara specifika i beskrivningar. De fick träna på att ställa frågor och dra slutsatser. De fick träna på att lyssna på varandra och på att fokusera enbart på kompisen trots att mycket händer runt omkring.

2 kommentarer

  • Kan man hitta detta glass-papper någonstans?

    • Hej!

      Tyvärr så äger vi inte rättigheterna till bilderna, googla “ice cream clipart” så hittar du glassarna så är det bara att lägga in i ett dokument!

      Hälsningar Lisa Westman

Lämna ett svar