En för alla alla för en – Fysik

Veckans fysiktema handlar om luft. Först fick de fundera på “Vad kan man använda luft till?” Vi använde då oss av strukturen “En för alla, alla för en” Först tänkte de själva och skrev i den inre ringen. Därefter jämförde de med en kamrat och fyllde på i nästa ring de tankar som kamraten hade och som man själv inte hade.

 

Därefter slog de ihop sig med paret mitt emot och fyllde på i nästa ring. Till slut lyfte grupperna det de tillsammans har samlat för hela klassen och de skrev till tankar som de fick av de andra grupperna.

På detta vis lär vi av varandra. Det är tydligt hur mycket mer vi kan tillsammans.

En kommentar

Lämna ett svar