Rondellen: Vad och var?

I veckan gjorde vi en variant av Rondellen där vi även tränade på att reagera positivt på det kompisen sa och lyssna på och ta instruktioner från varandra. Vi tränade även på ord om överst, underst, mitten, höger och vänster. Strukturen aktiverade alla elever och såg till att alla fick delta på lika villkor.

Först modellerade jag genom att visa 4 rutor med föremål i.

Ta bild 2017-08-31 205134

Jag frågade: Vad finns i den översta rutan till höger? Eleverna fick tänka själva och sen viska med en kompis (EPA). Ett par fick sedan svara och resten av klassen gjorde tummen upp om de höll med. Paret fick även förklara hur de kom fram till svaret och repeterade så orden överst och höger flera gånger. Samma procedur gjordes med frågan Vad finns i den nedersta rutan till vänster? Sen frågade jag om de kunde beskriva var stjärnan fanns. Återigen fick de fundera själva och sen viska med kompisen. De fick även beskriva var triangeln fanns. Jag visade sedan en rutsystem med 9 rutor och frågade om några av rutorna där för att använda orden mitten och mittersta. Tillsammans med en elev visade jag nu hur själva uppgiften skulle gå till. Varje elev skulle få en mall med 9 rutor. Jag sa till eleven: Måla en sol i den översta rutan till höger. Eleven fick sedan peka på rätt ruta och skulle där måla en sol. Jag frågade nu eleven vad hen ville att vi skulle rita. Hen sa Måla ett hjärta i den översta rutan i mitten, varpå vi båda målade det. De skulle alltså gå varvet runt i gruppen och bestämma vad och var de skulle rita.

Jag frågade eleverna vad de skulle tänka på när de jobbade i grupperna. Lyssna på kompisen. Göra som komipsen säger när det är hens tur. Säga snälla saker. Hjälpa varandra. Jag berättade även att jag gjort samma övning med min förra trea men att de skulle få testa redan nu i tvåan. Tror ni att ni kan klara det lika bra som de gjorde? Ja det tror vi!

IMG_6124

Jag delade upp eleverna i fyr-grupper (två lärpar tillsammans). Eleverna satte sig runt varsitt kvadratiskt bord med varsitt papper och gemensamma pennor. Jag lät dem själva bestämma vem som skulle börja. Jag gick runt och lyssnade. I början var det några som bara pekade på rutan så jag fick be dem berätta med ord. Jag ställde även frågor som vilken ruta ska ni måla nu? och Vilken ruta målade ni bollen i? så att de skulle få använda orden igen. Eleverna jobbade engagerat och koncentrerat. Jag såg vid fler tillfällen hur de hjälpte varandra genom att låta andra titta på deras bild när någon tyckte att det var svårt att rita en viss sak.

Jag avbröt arbetet vid ett tillfälle mitt i för att lyfta detta beteende och andra goda gruppbeteenden jag såg.

IMG_6130

Eleverna jobbade vidare. När de flesta började bli klara med sista eller näst sista rutan avbröt jag och vi städade och samlades på mattan. Jag frågade Vad har ni ritat i den nedersta rutan i mitten? och lät någon i varje grupp berätta. Varje grupp fick sedan lyfta något positivt de gjort i sin grupp. Det var en väldigt rolig, uppskattad, relationsbyggande och språkutvecklande lektion.

 

Lämna ett svar