Lärpar: Intervju

När nya lärpar bildas är det bra att låta dem göra något för att skapa goda relationer och svetsa samman paret. Den här gången valde jag att låta eleverna intervjua varandra. Jag förklarade att de skulle intervjua varandra och sedan presentera varandra för ett annat lärpar. De var därför tvungna att lyssna noga på varandra. De fick varsitt papper med fyra enkla frågor. De ställde frågorna till varandra och skrev ner svaren. När de skrivit klart fick de träna på att berätta om kompisen. De gick sedan ihop med ett annat par och presenterade sin kompis. De fick då träna på att själva i huvudet göra om frågan och svaret till berättande. Några par hann berätta och lyssna med flera par. Eleverna tyckte att det var roligt och hade mycket gott att säga om sitt samarbete vid utvärderingen på slutet. Som avslutning skapade varje par en egen hälsning att använda innan och efter samarbete.

I denna korta, enkla uppgift används alla grundprinciper i kooperativt lärande.

Eleverna var positivt ömsesidigt beroende av varandra då de inte kunde utföra uppgiften utan sin kompis.

De hade alla eget ansvar då de var tvungna att lyssna för att sedan kunna berätta om kompisen.

Den främsta samarbetsfärdigheten vi använde var att lyssna på varandra, något de behövde göra för att klara av uppgiften.

Under arbetet med uppgiften var alla elever lika delaktiga under samtidig interaktion.

Vi utvärderade genom att de i paret fick fundera på vad de gjort bra i samarbetet, samt lyfte något från varje par. Exempel: “Vi samarbetade bra.” “Vi lyssnade på varandra.” “Vi hjälpte varandra med stavning.”

2 kommentarer

Lämna ett svar