Frågerundan: Klockan

Idag tränade vi på klockan genom att använda oss av strukturen frågerundan. Jag gjorde en liten variant på strukturen för att den skulle passa mina elever! Alla elever var aktiva samtidigt och stöttade varandra i lärandet. Jag som lärare kunde gå runt i grupperna och lyssna. Jag identifierade lätt vilka som knäckt klockan och vilka som fortfarande har en bit kvar att träna. Såhär gjorde jag:

Jag började med att modella strukturen på mattan tillsammans med 3 elever. De andra eleverna fick ställa sig runt om och titta på hur vi gjorde. Därefter delade jag in eleverna i grupper om 4. De fick sätta sig tillsammans vid ett bord och göra high-five med varandra.

Elev 1: fick en hög med kort som visade olika tider eller en bild på en klocka.
Elev 2: fick dra ett kort. Om hen behövde hjälp att tyda tiden fick elev 2 stötta.
Elev 3: fick rita tiden på tomma klockor. Hen kunde stötta elev 4 om det behövdes.
Elev 4: fick ställa rätt tid på en elevklocka. Hen kunde stötta elev 3 om det behövdes.

Efter att elev 3 och 4 ställt sina klockor kontrollerade elev 1 och 2 om svaret stämde. Sedan bytte de roller ett steg medsols.

IMG_1669

Övningen gick under omständigheterna bra, några av grupperna hade lite svårt med att förklara för sina kompisar hur man tänker. Vid nästa tillfälle tänker jag att vi kan öva in några fraser för hur man kan förklara bra för varandra. Jag kommer även vara ännu tydligare med att få med grundprinciperna för att ytterligare tighta till samarbetet. Exempelvis att ha målet: “alla i gruppen ska kunna klockans hela- och halva timmar.” och sedan be grupperna kontrollera om de uppnått målet.

En kommentar

Lämna ett svar