Karusellen – Trivsel och lärande

I våras svarade elever och föräldrar på en enkät om trivsel och skolan. Det var i stort väldigt positivt men vissa punkter hade vi önskat hade varit ännu bättre. Vi diskuterar nu dessa punkter bland pedagogerna för att se vad och hur vi ska arbeta för att förbättra dem. Vi lyfter även dem hos eleverna. Här diskuterar de de olika punkterna och hur /vad man kan göra för att förbättra. Vi gjorde detta med hjälp av den kooperativa strukturen karusellen

På borden låg papper med de påståenden som vi ville diskutera från enkäten. Det var påståenden som: “Jag har arbetsro”, “Jag vet vad jag ska kunna”, “Skolarbete gör mig nyfiken och jag vill lära mig mer”. Med sin axelkompis diskuterade de påståenden och skrev ned hur och vad som kan bli bättre. De drog ett streck under sin text och på en given signal roterade till nästa station. När de kom till nästa station läste de vad föregående par hade skrivit och fyllde på med fler idéer. De fick inte skriv ned samma utan det skulle vara nya. Kom de inte på något mer så skrev de inget.

På detta sätt fick de ta del av vad andra tänkte och vi samlade mångas tankar. Alla var aktiva. När vi hade gått ett varv lyfte vi det som de hade skrivit i hela klassen och pratade om det. Under tiden de diskuterade och skrev gled jag runt och kunde höra hur de resonerade. Intressant att höra hur de tolkar påståendena. Inte alltid som vi vuxna tänker oss. Därav resultat som vi kanske inte hade tänkt oss.

Efter att ha suttit länge och diskuterat så fick de ta en promenad i huset i par och diskutera en sista fråga och det var: “Vad är det som är så bra med vår skola?” Vilken härlig lista på bra saker vi fick. Man kan inte låta bli att bli sugen på att gå på denna skola när man läser dem.

2 kommentarer

Lämna ett svar