Kooperativt lärande i företag

Kooperativt lärande är ett sätt att organisera grupper att samarbeta. Denna blogg har varit väldigt inriktad på skola, detta eftersom vi själva är verksamma inom skolan. Men förhållningssättet vi använder oss av går att anpassa till mängder av situationer. Detta innebär att man kan använda KL även utanför skolans värld och på alla platser människor ska samverka, diskutera och lära sig. Kanske brukar du vara den som oftast leder möten på ditt företag och känner att du vill få ut mer av dessa? Använd då samarbetets kraft för att skapa mer aktiva mötesformer som dina medarbetare får ut mer av. Här nedan presenterar vi några övningar som du kan använda med vuxna som vi själva provat. Men det finns, precis som inom KL, oändligt många fler sätt att arbeta processinriktat genom samarbete mellan människor.

Det är få som vill eller vågar berätta om sina tankar högt för en stor grupp. När någon då frågar “några förslag?” finns risken att det blir helt tyst i gruppen. Med strukturen EPA får din personal först tänka enskilt på den frågan du ställt och kanske skriva ned några anteckningar. Efter en angiven tid låter du personalen 2 och 2 samtala med varandra och lyfta sina tankar. Slutligen får varje par lyfta några tankar de samtalat om. På detta enkla sätt kan du få fram förslag, idéer och tankar från hela personalgruppen.


Har du flera frågor som ska diskuteras och vill ha så många förslag som möjligt? Prova strukturen Karusellen. Lägg ut en fråga på varje bord (skriv frågan på ett A3 eller lägg post-it-lappar vid frågan). Dela upp gruppen så att det är ungefär lika många personer vid varje bord. Låt dem läsa frågan och skriva ned de svar de kommer på. Om du vill veta vilken grupp som har skrivit vilka förslag kan du låta grupperna ha olika färg på pennorna. Efter någon/några minuter får varje grupp rotera till nästa bord och nästa fråga och komplettera med egna idéer där.

Niclas Fohlins foto.


Är ni i en situation där ni måste välja ett av flera alternativ för att lösa ett problem? Prova strukturen Rösta! Skriv ner varje förslag på ett papper (skriv en rubrik och kanske någon kort förklaring under). Berätta om vad varje förslag innebär. Låt kollegorna fundera kring vilket eller vilka förslag de tycker om bäst. Dela sedan ut ett antal markörer (ex. 5 st till varje person). 

Alla får nu rösta på vilket alternativ de tycker passar bäst. De kan välja att lägga alla sina 5 markörer på ett förslag eller fördela sina markörer på flera olika. Välj sedan det alternativ som har flest röster, eller plocka ut några av de alternativ som fått flest röster och diskutera genom en EPA eller genom att rösta igen, för att välja vilket av dessa alternativ som passar.

img_2942


För att diskutera förslag och komma fram till gemensamma lösningar fungerar strukturen Mötas på mitten bra. Dela in deltagarna i grupper om 4. Alla får först tid att tänka själva och skriva ner sina tankar och idéer i sin del av pappret. En i taget får sedan delge sina tankar och idéer. Gruppen diskuterar sedan och försöker komma fram till några gemensamma tankar och förslag som skrivs i mitten av pappret. Dessa gemensamma tankar lyfts sedan i hela gruppen och kan utgöra grunden för fortsatt diskussion.


Ett bra sätt vid idéproduktion är att använda strukturen Brainstorm. Deltagarna får en uppgift att på tid skapa så många associationer eller idéer de kan kring ett givet ämne. Dessa skriver de på Post-its och sätter fast framför sig. Därefter kan du fortsätta på flera olika sätt för att behandla dessa. Ex. sätta ihop deltagarna två och två i ett par och använda en mall för kostnad/effektivitet kring de idéer som paret kom på eller VENN-diagram för att få ut dem i kategorier som överlappar. Därefter flyttas parets bästa idéer till en större whiteboard och delas in i nya underkategorier eller tilldelas olika projektgrupper för att diskutera vidare.

Related imageImage result for venn diagram

Lämna ett svar