Basgrupper i åk 2: Uppstart

Nu har vi startat upp arbetet med basgrupper i min åk 2. Basgrupper är långvariga grupper som håller ihop i ett år eller mer, där fokus ligger på att ge emotionellt och kunskapsmässigt stöd över tid. Syftet ligger alltså över specifika kunskapsmål och handlar om att bygga starka relationer där eleverna stöttar och hjälper varandra samt om att skapa en positiv anknytning till skolan.

Vi startade med basgrupper under vårterminen i åk 1 och gjorde en hel del gruppstärkande uppgifter för att skapa en gruppidentitet. Nu i åk 2 är det samma grupper, förutom att en 3-grupp tappade två medlemmar och en ny elev började i klassen. Den nya eleven och den elev som var kvar i 3-gruppen placerades i varsin grupp som då blev 4. I år har vi alltså fyra stycken 3-grupper och två 4-grupper.

Gruppnamn: Solfotbollslaget

För att starta upp basgrupperna igen ville jag göra något för att stärka gruppen och bygga vidare på det vi gjort i åk 1, samt lyfta in de nya medlemmarna i sina grupper. Vi började med en Hör vi ihop?. Jag hade skapat en bild till varje grupp som hörde ihop med deras gruppnamn. Jag klippte isär bilderna i tre eller fyra delar. Varje elev fick sedan en bit från sin gruppbild varpå de gick runt i klassrummet och försökte hitta de bilder som gjorde deras hel. De hade även fått instruktionen att hitta rätt bord när bilden var hel (det fanns en figur på baksidan av bilden som även fanns på ett bord). Varje grupp satt runt ett litet, kvadratiskt bord så att de skulle komma nära varandra. Nu började några elever förstå vad bilderna symboliserade och ropade ut “Det är ju våra grupper från ettan!”. Jag berättade då att två grupper haft turen att få en extra kompis, gick fram till de grupperna en i taget och sa “Stjärnhästninjorna, ni har fått X till er grupp, så nu får ni ta hand om hen” varpå de välkomnade sin nya kompis och sa “Åh vad bra” och “Välkommen!”.

img_6361

Gruppnamn: Stjärnornas superhjältar

Väl på plats på borden fick de limma sin bild på ett vitt papper och skriva sina namn runt omkring. Dessa bilder laminerade jag sedan för att använda för att visa grupperna när vi ska arbeta med basgrupperna genom att lägga ut dem på det bord de ska sitta och på så sätt skapa en gemensam lärmiljö.

Efter att de limmat och skrivit namn fick de uppmaningen att tacka varandra för samarbetet. Flera grupper gjorde spontant high five.

Nu var det dags att skapa någonting tillsammans. Varje gruppmedlem fick en mall för ett klöverblad. De fick 5 minuter på sig (med timer på smartboarden) att måla detta blad i färger och mönster (inte bara grönt). Målet var att vara klar när fem minuter hade gått men inte för långt i förväg. När de fem minuterna var slut hade några elever redan hunnit börja klippa ut sina blad. Jag gav två minuter till för att alla skulle klippa klart. När det var färdigklippt fick de instruktionen att uppmuntra kompisarna och säga något bra om deras klöverblad. Sedan fick de hålla upp sin högra hand och ge sitt blad till personen till höger. Den personen vände på bladet och de fick nu fem minuter på sig att måla andra sidan. Dessa klöverblad ska lamineras och sedan kommer varje grupps klöver hängas upp i klassrummet.

Efter denna uppgift fick de återigen tacka varandra, göra high five och säga något uppmuntrande till kompisarna.

Här tog vi en liten rörelsepaus och dansade till ett par låtar på Gonoodle.

Nu var det dags för strukturen Mötas på mitten. Eleverna fick var sin miniwhiteboard. De fick uppgiften att fundera tyst för sig själva kring följande frågeställning: Hur vill du att ni ska vara mot varandra i gruppen? Vad vill du att kompisarna ska göra mot dig? Hur ska ni göra så att alla mår bra i gruppen? 

IMG_6374Efter lite tanketid fick de börja skriva ner stödord på sina miniwhiteboards. Jag gick runt och kollade så att alla kom igång och ställde lite frågor till de som hade svårt att komma på något. Efter ett par minuter när jag såg att alla skrivit något och de flesta började bli klara bröt jag och bad dem lägga ner pennorna. Nu kom nästa instruktion.

Eleverna skulle nu gå varvet runt och läsa det de skrivit. De skulle sedan se om det var något alla hade skrivit som de kunde komma överens om att de ville ha med och i så fall skriva detta på ett papper. Jag delade ut papper och penna och gav rollen som sekreterare till någon i varje grupp (för grupper som kommit längre är även ordfördelare och kontrollant bra roller för en sådan här uppgift). Under denna del av lektionen var min kollega Lisa med då hennes klass var iväg på bildlektion, så vi kunde båda gå runt och kolla att grupperna förstod instruktionerna och inte skrev ner allt alla hade skrivit utan kom överens om några saker. Arbetet fungerade bra och när jag såg att de flesta grupper hade skrivit 2-3 meningar sa jag att de kunde avsluta efter cirka fem meningar. Jag gick sedan runt och delade ut varsin gruppbok och gav nästa instruktion till en grupp i taget i takt med att de blev klara. De skulle nu skriva ner sina meningar i gruppboken under rubriken Vår plan och sedan skriva under med sina namn. Denna bok kommer vi att använda när vi jobbar i basgrupperna.

Allteftersom grupperna blev klara bad jag dem tacka varandra och sätta sig på mattan. Där körde jag viskleken med grupperna som var klara medan de sista grupperna skrev klart. När alla grupper var klara läste jag upp deras planer och vi upptäckte att flera saker kom igen. Jag förklarade att vi kommer att använda denna plan som de skrivit tillsammans varje gång vi ska arbeta med basgrupperna. Innan de börjar får de läsa den och bli påminda om vad de kommit överens om, och efteråt får de fundera på hur det gick, om de gjorde som de sagt.

Innan vi avslutade lektionen fick grupperna med hjälp av strukturen EPA fundera på något som de gjort bra i sin basgrupp. De lyfta till exempel att de hade lyssnat på varandra, att de hade kommit överens och inte bråkat och att de hade hjälpt varandra att skriva.

Lektionen gick väldigt bra och var mestadels positiv. Jag blev varse om några utmaningar i grupperna och några positiva överraskningar. Den grupp som haft svårast i åk 1 fungerade mycket bättre idag då de fått en fjärde medlem som balanserade gruppen. I en grupp upptäckte jag att de hade svårt att fokusera och jag kommer därför att behöva ge dem extra tydliga roller och mål för att kunna hålla fokus. I en grupp var det en elev som blev sur på slutet, där behöver vi arbeta med sammanhållningen och hur man talar till varandra.

Nästa vecka ska vi fortsätta arbetet med basgrupperna med ytterligare någon gruppstärkande uppgift där de får lära känna varandra lite mer. Exakt hur många gånger per vecka de ska träffas har jag inte bestämt än, men jag lutar mot minst två: en gång på måndagen för något gruppstärkande och en gång på fredagen för att sammanfatta vad vi lärt oss i veckan och uppmuntra varandra.

En kommentar

  • Lindah Kapil

    Wow Så inspirerande! Detta ska jag definitivt köra med min klass 😍

Lämna ett svar