Basgrupper i åk 2: Stavning

Basgrupperna är till för att eleverna ska kunna stötta varandra över tid både emotionellt och kunskapsmässigt. De behöver därför få träna på hur de kan hjälpa varandra på olika sätt. Jag ville visa eleverna att tillsammans kan vi nå längre än om vi bara försöker själva. Därför gjorde vi en uppgift där de just skulle stötta varandra för att nå längre.

Vi gjorde detta med stavning. De flesta morgnar när eleverna kommer in i klassrummet tar de fram en miniwhiteboard och skriver av ord från tavlan. De skriver dem två gånger och sen skriver de meningar som de läser för en kompis. Detta dels för att få en lugn start medan alla droppar in, dels för att träna på att skriva ord och meningar. De senaste gångerna har vi haft följande ord: snäll, gillar, tycker, vän, finns och gick.

När eleverna kom in efter rasten var borden utplacerade enskilt och det låg ett litet papper, en penna och ett sudd på varje bord. Jag placerade ut eleverna så att de satt själva. Jag förklarade att jag skulle säga 6 ord som de skulle skriva på pappret. Jag berättade att de skulle göra sitt bästa men att det inte gjorde något om det blev fel. De skulle nämligen få hjälpa varandra att lära sig orden efteråt! Och vi skulle avsluta med att de fick skriva orden en gång till för att se om de kunde stava fler ord. Eleverna tyckte att detta lät spännande. Jag sa ett ord i taget som de skrev ner. Jag bad dem även skriva namn.

Jag samlade sedan in lapparna. Innan jag placerade eleverna i sina basgrupper modellerade jag hur de skulle börja att träna på orden tillsammans. De skulle först gå igenom orden ett i taget och diskutera vad man bör tänka på vid varje ord. Vi pratade om ordet gick tillsammans i klassen (j-ljudet skrivs med g, k-ljudet med ck) så att de visste hur de skulle göra. Hur de skulle träna på orden efter det fick de själva bestämma. Grupperna fick var sitt bord med sin skylt och sin bok. Den första instruktionen var att läsa sitt gruppkontrakt så att de kom ihåg hur de skulle vara mot varandra, och sen göra tummen upp. När de hade gjort detta fick de lappar med de 6 orden, samt miniwhiteboards att skriva på. Grupperna började gå igenom orden och identifiera stavningssvårigheter. Efter det gjorde grupperna lite olika. Några grupper tog ett ord i taget och skrev det flera gånger. Några grupper skrev alla orden en gång, sen en gång till. Några grupper lät en elev läsa ordet och de andra skrev, varpå elev 1 kontrollerade. En grupp gav även poäng till gruppkamraterna för varje ord som blev rätt. De fick cirka 15 minuter på sig att träna. Under tiden gick jag runt och observerade och såg till att grupperna höll fokus. Jag passade även på att rätta orden från test 1 – de hade fått 82 rättstavade ord av 114 möjliga. 

När tiden var slut bröt jag, bad eleverna göra high five och säga bra jobbat, städa undan och sätta sig på samma platser de satt på under test 1. Här skulle de egentligen ha fått utvärdera hur samarbetet gått i grupperna, men då tiden gick fort och vi strax skulle iväg på danslektion hann vi inte detta just då.

De fick nu ett nytt papper. Jag sa orden en gång till och de skrev ner dem. Jag samlade ihop lapparna och vi skyndade oss till danslektionen. På väg dit rättade jag test 2 och när vi kom fram till danslektionen kunde jag berätta för eleverna att de på test 2 hade klarat av 94 ord! Det blev hurra-rop och high fives laget runt! Med hjälp av varandra klarade vi av fler ord!

Här nedan syns några av elevernas framsteg: 

 

Utvecklingspunkter:

Då detta var första gången vi arbetade så här och vi hade kort om tid är det några saker jag ska förändra till nästa gång, vilka nog är lättare att göra med äldre elever på en gång.

 • Låt dem ringa in alla ord de fick rätt efter test 1 och se över vad för slags fel de gjorde (detta valde jag medvetet bort denna gång då jag inte ville att de skulle fokusera på sina fel utan på att hjälpa varandra, så det blir till ett senare tillfälle).
 • Om de hade många ord fel, låt dem välja ut ett par stycken som de tränar extra på.
 • Utvärdera samarbetet i basgrupperna – vilket sätt var mest lärorikt?
 • Låt grupperna få beskriva det sätt de använde för att träna på orden för de andra grupperna. Skriv ner dessa och spara till nästa gång.
 • Låt eleverna jämföra sina egna test 1 och test 2 för att se förbättringen.
 • Synliggör både klassens förbättring som helhet och varje grupps förbättring, och låt grupperna utvärdera hur väl deras samarbete stärkte dem.

______________________________________

Dagen efter pratade vi lite om testen igen. Jag berättade att många hade haft alla rätt redan första gången och att alla som inte hade haft det hade förbättrat sig till gång 2. Eleverna fick även titta på sina test för att kunna se sin egen förbättring. De fick också säga “Bra jobbat!” till varandra. Jag berättade sen att jag var väldigt nyfiken på hur de hade gjort i grupperna för att lära varandra orden. De fick en kort stund på sig i sina basgrupper att skriva ner hur de hade gjort. Jag gick runt och lyssnade och fick i vissa grupper förklara att det var de praktiska sätten jag var ute efter (då de började skriva om hur väl de hade samarbetat). Jag samlade sedan grupperna och varje basgrupp fick berätta för de andra hur de hade gjort. Jag skrev ner sätten på en lista som vi kan använda nästa gång. Dessa saker gjorde grupperna för att lära sig orden:

 • Vi läste orden och pratade om vad som var konstigt med stavningen.
 • En person läste ett ord och de andra skrev. Sen kollade vi om det blev rätt. Vi turades om att säga orden.
 • Vi tog var sitt ord och skrev det många gånger, sen bytte vi ord.
 • Vi tog två ord var, skrev dem och sen bytte vi.
 • Vi skrev orden många gånger.
 • En läste orden och den andra sa hur det stavades, sen skrev vi dem också.

IMG_6435

Utvecklingspunkter:

En sak som kan göras för att förstärka och förbättra samarbetet och det enskilda ansvaret i korta gruppuppgifter (mer än 2 personer) som den ovan är att till en grupp säga “När ni är klara kommer Sandra att få presentera vad ni kommit fram till”. Eleverna får då ett tydligt mål: att se till att Sandra vet hur de har gjort så att hon kan förklara. Man kan också ge elever i grupper siffror eller någon symbol och säga “Alla cirklar kommer att få redovisa gruppens svar”.

 

En kommentar

Lämna ett svar