Kooperativt lärande i Sverige – nätverksmöte

Fredagen den 8 september hölls det första rikstäckande nätverket för kooperativt lärande i Sverige. Var annars om inte i Malmö? Pedagoger kom från Umeå i norr, från Stockholm, Helsingborg, Sölvesborg, Eslöv och Malmö. Syftet med mötet var att utbyta erfarenheter, träffa kollegor och skapa stadgar för nätverket Kooperativt lärande i Sverige – KoLiS. Linda och Daniel från Pedagogisk Inspiration Malmö var värdar och tog emot alla besökare. Totalt var det nio pedagoger, specialpedagoger och handledare som sammanstrålade denna dag.

Linda och Daniel gjorde en rundtur för oss alla på Pedagogisk Inspiration och visade deras lokaler och projektteam. På PI Malmö använder de sig av projektledarskap och processlärande med mycket whiteboards och post-its på väggar och skyltar för att driva olika projekt och processer.

54620732

Pedagogisk Inspiration Malmö

20170908_083040_HDR

20170908_083051_HDR

Därefter följde en presentationsintervju som leddes av Niclas Fohlin där alla fick intervjua och presentera varandra inför gruppen. Frågor vi ställde till varandra:

 • Kort info om dig själv
 • Vad är det med KL som intresserar dig?
 • Vad får dig att gå upp på morgonen. Vad driver dig?
 • Beskriv hur dina närmaste skulle beskriva dig om du inte var i rummet.
 • Berätta om ett ögonblick eller insikt som har påverkat dig professionellt eller privat.
 • Beskriv din sämsta egenskap som pedagog/professionell.
 • Beskriv din bästa egenskap som du ser det.

Några saker vi kunde enas kring var att kooperativt lärande skapar en gemenskap mellan de som lär sig. Det skapar engagemang och ökar måluppfyllelsen för varje individ samtidigt som man får sociala kunskaper för livet. Fördelarna med KL är både för läraren och eleverna! Med KL blir lärandet och kunskaperna en “öppen agenda” i klassen och eleverna vet hur de ska arbeta både för sig själva och varandra. Många upplevde att KL är ett klart inkluderande arbetssätt där olikheter i gruppen snarare stärker lärandet än hindrar det.

Vi utförde sk. Brainbrakes ledda av eminenta Liz Fristedt som kombinerade KL-strukturer med rörelsepaus!

Efter presentationsrundan gick vi in i formalia kring närverket KoLiS. En enad styrelse valde Niclas Fohlin som ordförande och Linda Sikström som sekreterare. Därefter skapades stadgar och mål med vårt nätverk och samarbete kring KL.

Några stadgar (alla här):

§ 1 Namn och säte

Nätverkets namn är Kooperativt Lärande i Sverige – KoLiS. Nätverket är rikstäckande och platsobunden. Nätverkets mötesplats är via Messenger och Skype, Facebookgruppen Kooperativt Lärande (öppen för alla) och Facebookgruppen KoLiS – Styrelsen (sluten, endast styrelsen).

§ 2 Form & Ändamål

Nätverket är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Nätverket skall verka för att främja utvecklandet av Kooperativt Lärande (KL) och sprida metoder och förhållningssätt på arenor där undervisning och utbildning sker. Nätverkets huvudmål är att förena pedagoger, forskare och beslutsfattare runt Kooperativt Lärande. Nätverket ska främja ett lärande genom samarbete.

Nätverket ska bidra till att sprida, utveckla och implementera Kooperativt Lärande i det svenska utbildningsväsendet. Facebookgruppen Kooperativt Lärande är forum för idéer och diskussioner mellan medlemmar.

Styrelsen ska även främja samtal kring utveckling av Kooperativt Lärande som metod och sträva efter en samsyn kring gemensamma begrepp och strukturer.

Några ytterligare beslut var:

 • Kommande nätverksträff 16 mars (heldag) på Pedagogiskt Stödcentrum i Umeå.
 • Förslag på gemensam konferens med parallella workshops i Sverige, V. 44 den 30 oktober 2018. Mer info om denna kommer!

Därefter var det erfarenhetsutbyte:

Niclas Fohlin gick igenom Learning Together & Alone (lärgruppsbaserad KL) av bröderna Johnson och hur den skiljer sig från Kagan Structures. Vi diskuterade att det är viktigt att utveckla sin didaktiska repertoar med mer sätt att arbeta utifrån samarbete. Mycket internationell forskning är gjord på LT&A som visar goda effekter på relationer, måluppfyllelse och psykiskt välmående.

Liz Fristedt beskrev erfarenheter och gjorde en bildvisning från sitt deltagande i Kagan Summer Academy i Florida under sommaren och vad hon tog med sig. Sammanfattning: Liz beskrev hur hon gjort en svensk version av metodiken och att hon lärde sig om hur man modellar strukturer och hur man uppmuntrar varandra i team.

Anneke Moerkerken, Linda Sikström och Daniel Prsa berättade om erfarenheter från studiebesök i Holland där de arbetade med KL. Det visades tydligt att när strukturen kring hur man samarbetar inte finns med fungerar KL inte alls. Lärare kan säga att de använder KL men i sanningen gör de inte det, utan de har då bara lösa samtalsstrukturer utan syfte eller mål. Anneke myntade begreppet “trick-in-a-box” som sammanfattade tankarna.

Maj Stoddard beskrev hur hon arbetat med KL och simulationer där eleverna i lärgrupper utför aktiviteter tillsammans med en gemensam historia. Detta sätt är likt Storyline fast där gruppen är i sagan och lever och arbetar i den tillsammans. Flera vart intresserade av detta sätt att arbeta med KL!

Nätverket KoLiS styrelse består tills vidare av:

 • Niclas Fohlin – Specialpedagog & KL-handledare, Stockholm
 • Anneke Moerkerken – Specialpedagog & KL-handledare, Eslöv
 • Linda Sikström – Lärare, Pedagogisk Inspiration Malmö
 • Daniel Prsa – Lärare, Pedagogisk Inspiration Malmö
 • Maj Stoddard – (pensionerad) Förstelärare KL, Uppsala
 • Anna-Lena Ekström – Förstelärare KL, Uppsala
 • Liz Fristedt – Lärare & KL-handledare, Helsingborg
 • Mathias Lindberg – Specialpedagog, Pedagogiskt Stödcentrum Umeå
 • Malin Bergdahl – Lärare, Sölvesborg
 • Ninne Lindgren – Specialpedagog, Pedagogiskt Stödcentrum Umeå
 • Jennie Wilson – Förstelärare KL, Stockholm
 • Lisa Westman – Lärare, Stockholm
 • Dr. Nina Klang – Forskningsledare, Uppsala Universitet

Om man är intresserad att delta i kommande nätverksträffar, har en god kunskap om KL och vill bidra till dess spridande inom Sverige så hör av er till Niclas Fohlin på kooperativt@gmail.com

En kommentar

 • Är rörelserna utvalda för att de aktiverar hjärnan (därav namnet “brainbreakes”)?

Lämna ett svar