EPA i lärpar: Fabler

I årskurs 2 arbetar vi med olika textgenrer och har nu nått fram till fabler. Vi har arbetat utifrån Cirkelmodellen för att bekanta oss med genren. Vi har gått igenom steg 1 – Bygga upp kunskap om ämnesområdet och är nu inne på steg 2 – Studera texter inom genren. Vi började med att repetera kort vad en fabel är, därefter fick eleverna sätta sig tillsammans med sina lär-kompisar och göra sig redo. 

Jag gick igenom uppgiften eleverna skulle göra. De skulle först lyssna på fabeln och lägga den på minnet, därefter skulle de plocka ut 4 delar – Karaktärer, miljö, händelse och sensmoral – och skriva ned dessa i sin fabel-mall.

kooperativtlarande_fabler

Eleverna fick sedan lyssna på fabeln Lejonet och musen. När fabeln var slut delade jag ut en fabel-mall per lär-par. Sedan berättade jag att de nu skulle få göra en EPA, de skulle få börja med den första rutan på mallen – Karaktärer. De fick tänka själva på vilka karaktärer som fanns med i fabeln, och på given signal fick de viska med kompisen och skriva ned korta ord. Därefter lyfte jag några svar i helklass. Jag var noga med att den elev som fick prata för paret skulle säga “Vi tänkte såhär…” och när eleven berättat fick hens lär-kompis säga “bra sagt!” och göra high-five.

Vi gjorde likadant på de resterande 3 rutorna. Slutligen fick de med hjälp av sina stödord på mallen återberätta fabeln, de fick skriva i sina egna böcker men de hade stöd av sin lär-kompis om det var något de inte kunde.

DSC_0696IMG_6441IMG_6443

Lektionen gick över förväntan, alla elever var aktiva och engagerade. Alla par hade på ett eller annat sätt lyckats hitta en sensmoral i fabeln och de var nöjda efteråt. Jag tror denna att lektion skulle kunna fungera både på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet, men då med texter som är lite svårare.

I den ena gruppen hann vi även med att lägga bilder till fabeln i rätt ordning för att på så sätt än en gång repetera händelseförloppet innan de fick skriva om fabeln i sin skrivbok.

IMG_6442

2 kommentarer

Lämna ett svar