Vikten av uppmuntran

En spännande roll inom kooperativt lärande är Uppmuntraren. Detta är en oerhört viktig roll. Att uppmuntra varandra och glädjas åt sina egna och andras framgångar skapar ett positivt klassrumsklimat där alla vågar försöka och där alla mår bra och känner sig sedda och viktiga. De senaste veckorna har jag funderat en del på det här med att uppmuntra varandra, både på vilka effekter det ger och på vilket sätt det kan göras bäst. För några veckor sedan diskuterade vi detta på träffen med utvecklingsgruppen i kooperativt lärande på vår skola. I en av uppgifterna hade jag nämligen gett ut rollen Uppmuntraren.

Vi upptäckte dock att den var svår att använda då det kändes konstlat och stelt. Det fick mig att fundera över den resa min klass har gjort när det gäller att uppmuntra varandra. De har gått från att stelt säga “Bra jobbat” när jag ber dem, till att spontant ge varandra high five och spontant gå fram till varandra för att ge beröm och uppmuntran. Så hur kom vi dit och hur fortsätter vi att bygga detta klimat i klassrummet? Nedan beskriver jag hur denna resa har gått till från mitt perspektiv. Jag kommer att beskriva olika saker vi gjort i klassen under det gångna året som jag tror har lett till att uppmuntran nu blivit en naturlig del i vårt klassrumsklimat.

1. Lyfta goda exempel inför klassen/gruppen

Om eleverna ska kunna uppmuntra varandra behöver de ha förebilder för hur det görs. Jag berättar därför ofta för eleverna vad jag ser dem göra i klassrummet, både enskilt till eleven och inför andra elever. Ser jag exempelvis en elev som kämpar hårt med bokstäver kan jag gå fram och säga “Jag ser att du kämpar och försöker, bra jobbat!” så att eleven själv och de som sitter närmast hör. Om jag ser en elev som hjälper någon annan kan jag säga “Vad bra att ni hjälper varandra”. Om elever arbetar i grupp kan jag ge uppmuntran till elever inför gruppen: “Jag ser att du frågar kompisarna vad de tycker, vad bra för då får ju alla chans att prata”, “Jag ser att du pekar och visar vilken bokstav som kommer sen, vad bra för då vet x vad hen ska skriva”. Ibland lyfter jag även vissa saker inför hela klassen. Detta gör jag dock oftast om beteenden jag ser i hela gruppen, exempelvis “Vet ni, idag har jag sett att ni allihop har kämpat med bokstäverna/matten/läsning. Bra jobbat!”. Om det är någon elev/grupp som har svårt att samarbeta är jag extra uppmärksam och uppmuntrar dem så fort jag ser något positivt. Ofta gör denna uppmuntran att gruppen får en mer positiv känsla och sen klarar av att samarbeta bättre. Om jag ser något vissa grupper har svårt med kan jag också ge beröm till en grupp som gör detta bra, för att visa på goda exempel utan att peka ut en grupp som har det svårt. Ofta ger det bättre resultat än att gå in i gruppen med svårigheter. Ytterligare ett steg är att uppmuntra uppmuntran när den sker. Om eleverna ser att du som lärare värderar när de uppmuntrar och stöttar varandra kommer de att i högre grad sträva efter att uppmuntra varandra. Får de också en förståelse för att detta får både dem och deras klasskamrater att må bra stärks denna förmåga ännu mer.

2. Lärparshälsning

Sedan början av ettan har vi arbetat med lärpar. I dessa par tränar vi samarbetsfärdigheter och skapar relationer. En sak de har fått göra varje gång de får en ny lärkompis är att skapa en egen hälsningsramsa, ett secret handshake, med olika rörelser. Instruktionen var i början att varje elev hittar på en del som de sen sätter ihop till en gemensam hälsning. Efter ett tag började en del skapa hela ramsan tillsammans. Denna ramsa får de göra efter en uppgift för att fira gott samarbete samt ibland även innan ett arbete för att peppa varandra. Hälsningar går lika bra att göra i fyrgrupp.

3. Uppmuntringsuppdrag

Då och då har eleverna fått ett speciellt uppdrag att säga något snällt och uppmuntra andra, t.ex. “Uppmuntra tre personer idag” eller “under uppgiften ska du säga minst tre bra saker till dina gruppmedlemmar”. Efter dagen/lektionen utvärderar vi och ser om vi fullföljt uppdraget.

4. Berättaren/Berätta mera med tack

Strukturen Berättaren/Berätta mera går utmärkt att använda för att uppmuntra varandra. Vid dagens slut kan den till exempel användas där eleverna gör high five och sedan skakar hand och säger “Tack för idag, Sandra!” eller “Bra jobbat, Emil!”. Eleverna får då avsluta dagen/lektionen med att höra sitt namn i ett positivt sammanhang av flera olika personer.

5. Tacka varandra

Gör det till en vana att tacka varandra. Uppmana eleverna att tacka varandra efter paruppgifter och gruppuppgifter. Tacka varandra vid dagens slut, tacka varandra under och efter lektionen. Tacka eleverna när de gör saker du uppskattar och när de stöttar varandra i gruppen/klassen. Visa att du uppskattar det de gör. När ett lärpar eller en lärgrupp ska bryta upp kan de få skriva tack-kort eller rita tack-teckningar till varandra.

6. EPA: Vad har ni gjort bra?

Då och då, till exempel vid slutet av dagen eller som avslutning på en lektion, får eleverna utvärdera hur de har arbetat tillsammans. De får då i strukturen EPA fundera på vad de har gjort bra tillsammans i paret/gruppen. De får fundera själva, berätta för varandra vad de gjort bra och berätta för klassen. Hela klassen kan då uppmuntra paret/gruppen för deras samarbete.

7. Positiva tavlan

På en av dörrarna i klassrummet hänger en skylt där det står Positiva tavlan. Den använder vi för att lyfta de bra saker vi gör. Eleverna får varje fredag skriva något som de har gjort bra i veckan, läsa upp det för gruppen, få applåder och gå och hänga upp sin lapp på dörren. Ibland kan de också få skriva något som de sett att någon annan gjort bra.

8. High five

Vi har som vana att ofta göra high five, både att jag ger high five till barnen innan vi går ut på rast eller när de har kämpat med något, och att eleverna gör high five med varandra när de har samarbetat.

9. Julkalender med komplimanger + tackbrev

Till jul i åk 1 fick alla elever skriva komplimanger till klasskamraterna. Jag sammanställde sedan dessa. Varje dag i december fick en eller två elever sitt brev med komplimanger från klasskamraterna i julstrumpan. Det var oerhört uppskattat och vi kommer att göra samma sak nu i år. Vi skrev även ett tackbrev till varandra. Eleverna fick i par fundera på saker de skulle vilja tacka varandra för. Vi skrev ner dem och jag sammanställde det till ett brev som alla fick hem i sitt julkuvert.

10. Uppmuntra vuxna

För att eleverna ska ha förebilder kring hur man uppmuntrar varandra och för att det ska kännas naturligt är det bra att de får se oss vuxna uppmuntra och tacka varandra. Jag och mina kollegor försöker därför aktivt tacka och uppmuntra varandra inför barnen.

Detta är några saker vi gjort för att försöka skapa ett klassrumsklimat där vi uppmuntrar varandra och tackar varandra för goda insatser. Jag märker ofta när vi arbetar att eleverna spontant uppmuntrar varandra och berättar för varandra när de tycker att någon gör något bra. Speciellt de elever som har det svårt får mycket uppmuntran när de klarar av nya saker, vilket stärker hela gruppen.

2 kommentarer

Lämna ett svar