Stationsläsning

Läsning behöver tränas på många olika sätt. Nedan beskrivs flera olika sätt att göra stationsläsning på.

1. Fasta stationer

Jag plockade fram ett antal småböcker i olika svårighetsgrad. Varje elev fick ett protokoll (MALL) där de skulle skriva namn. Vi använde oss av gemensam lärmiljö genom att ha fasta platser för några av stationerna. De fick följande instruktioner.

 1. Välj en bok. Skriv titeln på protokollet.
 2. Läs boken tyst för dig själv.
 3. Gå ner till soffhörnan. Läs boken för en kompis och lyssna på en kompis bok. Skriv kompisens namn i rutan “Jag har läst för…”.
 4. Gå till runda bordet. Berätta för en kompis vad din bok handlade om och lyssna på vad hens bok handlade om. Skriv kompisens namn i rutan “Jag berättade för…”. (Här kan även specifika frågor användas)
 5. Välj en ny bok och börja om från 1.

 

IMG_6205

Under tiden de läste gick jag runt och lyssnade och påminde dem om att titta på instruktionerna när de var klara med ett steg. Jag hjälpte dem också att hitta andra som var klara genom att hålla koll på hur de låg till. Sandra, Kalle är snart klar med sin bok så du kan vänta på honom så kommer han snart till soffan. Eleverna fick chans att träna på att läsa själva, för varandra samt sammanfatta vad böckerna handlade om. Några hann fylla hela protokollet (6 böcker), några hann med 2-3. Protokollen sparade vi i deras pärmar för att använda igen vid nästa tillfälle. Eleverna tyckte att det var roligt att själva få välja böcker och att få läsa för flera olika personer.

Andra stationer kan vara:

 • Skriv av en mening från boken
 • Gör ett enkelt berättelseschema om boken (MALL)
 • Berätta något boken fick dig att tänka på i ditt eget liv
 • Välj ut fem svåra ord och skriv ner dem

2. Morgonläsning

Detta är en kortare morgonversion av stationsläsning, utan protokoll, som vi gör under tiden alla kommer in på morgonen och ungefär tio minuter in på lektionen. Jag lägger fram massa småböcker på mattan. Instruktionen på tavlan är kort:

 1. Välj en bok.
 2. Läs boken tyst för dig själv.
 3. Läs boken för en kompis.
 4. Dra en fråga från bok-kortleken (MALL) (Från cirka åk 4 och uppåt kan du även använda gratisappen Boksamtal) och svara på den till din kompis.

Paren blev slumpmässiga beroende på hur snabbt de läste. De valde själva var i klassrummet de satt. När de läst för varandra kom de till mig och drog ett kort. Sedan valde de en ny bok. Detta blev en lugn och mysig start på dagen. Jag fick även möjlighet att lyssna på dem svara på frågor kring böckerna för att kontrollera deras läsförståelse.

 

3. High five-läsning

 1. Eleverna får en kort bok.
 2. De läser boken tyst för sig själva.
 3. Med strukturen Berättaren/Berätta mera går de runt i klassrummet. När de gjort high five med en person sätter de sig ner och läser sina böcker för varandra. De tackar och hittar sedan en ny person att göra high five med och läsa för. När de läst för 2-3 personer bryter läraren.
 4. Nu kör vi återigen strukturen Berättaren/Berätta mera, men denna gång ska de kort återberätta sin bok.

4. Pusselläsning

 

En kommentar

Lämna ett svar