Positivt ömsesidigt beroende: Matematik

I matematik har vi arbetat med olika räknestrategier. Vi har haft genomgångar och provat strategierna tillsammans. När eleverna sedan ska få träna dessa strategier får de göra det tillsammans i par. För att säkerställa att båda eleverna verkligen får ut något av detta använder vi grundprinciperna positivt ömsesidigt beroende och eget ansvar. Eleverna är positivt ömsesidigt beroende av varandra då bådas bidrag behövs för att kunna slutföra uppgiften. Eleverna måste ta eget ansvar då du som lärare kommer att kontrollera att de kan använda sig av strategierna när de räknar.

Om du arbetar med matteböcker och vill befästa strategier kan du ta hjälp av strukturen Turas om eller Kloka pennan. Börja med att sätta ihop eleverna i heterogena par. Ge en elev båda matteböckerna och ge en elev konkret material (ex. klossar, tallinje, mini-whiteboard eller kulram). Eleven med matteböckerna läser första uppgiften, t.ex. 17+3. Den andra eleven upprepar 17+3. Sedan visar hen hur man räknar 17+3 med materialet och säger svaret. Eleven med matteböckerna skriver in svaret 20 i bådas matteböcker. Du som lärare kan nu gå runt i paren, lyssna på förklaringarna och ställa kontrollfrågor till både den som skriver och den som visar hur de räknar.

kooperativtlärande_ömsesidigtberoende

Ska eleverna arbeta med arbetsblad? Dela in eleverna i par och dela ut ett arbetsblad till paret. Eleverna turas om och gör vartannat tal. Den som skriver förklarar för den andra hur hen tänker, sen byter de. Hela tiden ska de förklara så att båda förstår. Läraren går runt och kontrollerar att båda kan förklara hur de tänker och vilken strategi de använder.

IMG_6480IMG_6355

En kommentar

Lämna ett svar