Karusellen i förskoleklass

I förra veckan höll jag en lektion i en förskoleklass. Klassen har arbetat en del med paruppgifter i EPA och multisvar och läraren ville få lite mer inspiration. Vi planerade att använda strukturen karusellen. När man introducerar en ny struktur i en grupp elever är det bra att börja med socialt innehåll så att eleverna vänjer sig vid strukturen innan innehållet blir mer kognitivt krävande. Vi valde fyra olika teman att ha vid borden: Saker jag gillar, Leksaker, Frukt (då de arbetat om frukt tidigare) och Vad jag kan se i skogen (då de varit ute i skogen lektionen innan).

Vi samlas på mattan där jag presenterar mig, tackar för att jag fick komma och berättar att vi skulle göra något roligt tillsammans. För att det ska fungera måste vi använda våra ögon, öron och munnar. Peka på era ögon. Med ögonen ser vi. Idag ska vi använda ögonen för att titta på den som pratar, precis som ni gör nu. Sätt händerna bakom öronen. Med öronen lyssnar vi. Vi ska få använda öronen ordentligt nu så att vi vet vad vi ska göra. Munnen ska få prata, men den måste vänta på sin tur. 

Jag berättar att vi ska rita fyra olika saker på de olika borden. Jag säger de fyra olika sakerna som finns på borden och ger exempel på saker som man kan rita där. Eleverna blir genast engagerade och några får dela med sig av tips, men jag ber dem också spara sina idéer för snart kommer de att få berätta för kompisarna. Alla kommer att få rita på alla bilder för vi ska byta bord efter en stund. Vi kommer att rita på tid, så man kanske inte blir klar. Men då är det så bra, för sen kommer kompisarna i nästa grupp till det bordet och kan göra klart bilden! Ni kommer också att få tid att måla mer senare.

Nu måste vi träna på en sak. När ni ritar kommer ni att få höra ett ljud. Då ska ni göra nåt speciellt. Vill ni veta vad ni ska göra? Jaaaa! När ni hör ljudet ska ni stå upp så här! (Jag modellerar.) Ska vi testa? Är ni beredda?

Signalen låter och eleverna ställer sig snabbt upp och står helt stilla. Jag säger wow och ger beröm och tackar. Ska vi testa en gång till? Jaaaa! Vi testar igen och de får mer beröm.

En grupp i taget får gå till sitt bord med instruktionen att sitta med händerna i knät. När alla sitter frågar jag om de minns vad de ska göra när signalen låter. Vi hjälps åt att komma ihåg och tränar återigen på vad de ska göra vid signalen, denna gång med tillägget att de ska stå bakom sina stolar. Jag berättar sedan vilket tema som är på varje bord, ber dem sätta fingrarna till huvudet och tänka på vad de vill måla.

Vi tränar i kör på att säga Jag ska måla…

Jag går sedan runt och säger vem vid bordet som ska börja berätta vad de ska måla och ber dem gå varvet runt innan de börjar måla. När alla grupper berättat för varandra och några redan börjat måla startar jag en timer på 3 minuter.

Under tiden de målar går jag runt och frågar vad de målar och hjälper till om någon behöver idéer. Jag tipsar om att de kan titta på vad de andra ritar och inspireras av dem. Det är okej att ta hjälp av varandra.

När det är 30 sekunder kvar förvarnad jag att tiden nu snart är slut och då kommer signalen låta. Efter 3 minuter ljuder signalen varpå eleverna snabbt ställer sig upp bakom sina stolar och får beröm.

Jag dirigerar nu eleverna att flytta till nästa bord med instruktionen att titta på bilderna. De får sedan tid att tänka, får berätta för varandra Jag ska måla… och börja måla.

Vi repeterar denna procedur tills alla har varit vid alla bord. En gång fick vi göra om ställa sig upp-momentet då de blev så exalterade av att få ställa sig att ljudnivån blev för hög. Då gjorde vi om med instruktionen att göra det så tyst vi kunde.

De var nu tillbaka vid första bordet där de fick titta vad de andra målat.

Jag berömde hela gruppen för hur väl de hade lyssnat på mig och varandra, hur bra de hade följt instruktionen vid signalen och hur väl de kämpat med att måla. Vi utvärderade med tummen upp om det hade varit roligt, tummen ner om det inte var roligt och hand i mitten om det var sådär. Många tummar kom upp och några händer då de gärna ville måla mer. Jag sa att jag vet att det är svårt att sluta måla efter så kort tid, men att de hade varit fantastiska på det och att de skulle få måla mer senare.

De fick nu göra high five i gruppen, tacka varandra och säga bra jobbat.

Jag tackade sedan barnen för gott arbete och gjorde high five med alla barnen innan jag lämnade dem.

Detta var första gången de testade karusellen. Senare kan de göra denna struktur med andra saker, till exempel med att måla saker som börjar på bokstäver de jobbar med.

img_6463.jpgimg_6464.jpg

Lämna ett svar