Fabler i grupp

När man använder samarbete mellan elever är det bra att börja med paret för att sedan utöka till 3- eller 4-grupp. På detta sätt får eleverna träna upp samarbetsfärdigheter i par innan de ska hantera fler relationer och interaktioner i en större grupp. Efter att ha jobbat i lärpar med en fabel la jag till fabel nummer 2 till ett moment i fyrgrupp.

LEKTION 1

1: EPA – Repetition: Vad är en fabel?

Vad är en fabel? Fundera tyst för er själva. Då några elever såg frågande ut fortsatte jag: Förra veckan jobbade vi med fabeln Lejonet och musen. Vad är en fabel?

Vänd er till lärkompisen och berätta för varandra vad ni tror en fabel är. Gör tummen upp när ni är klara.

Vi lyfte svar i helklass och sammanfattade på tavlan: korta berättelser, handlar ofta om djur, djuren kan ofta prata och är människoliknande, fabeln har en sensmoral (att den vill lära oss något).

2: Film

Vi tittade på fabeln om Kråkan och krukan (det är den första fabeln i videon, den är på engelska så jag sänkte ljudet och berättade).

3. Berättelseschema i lärpar

Eleverna fick i lärpar göra berättelseschemat och plocka ut karaktärer, miljö, handling och sensmoral. De fick ett gemensamt berättelseschema i en clearboard, en penna och ett sudd. De skulle turas om att skriva och se till att båda fick chans att prata.

kooperativtlarande_fabler

IMG_6526

4. Parjämförelse

När ett par var klara gjorde de tummen upp och parades ihop med ett annat par. De berättade sina svar för varandra och jämförde. Om några blev klara fort hann de jämföra med flera andra par.

5. Lyft svar i helklass

Vi gick nu igenom en ruta i taget. Eleverna fick göra tummen upp om de hade något att säga och vi lyfte svar i helklass.

6. Lägg 4 bilder i ordning

Eleverna delades in i fyr-grupper (två lärpar slogs ihop). De fick fyra bilder från fabeln, en bild var. Uppgiften var att de skulle lägga bilderna i rätt ordning. Det gemensamma målet var att alla skulle veta varför de la bilderna så som de gjorde. Här kan roller som Ordfördelare och Kontrollant med fördel användas. Under tiden grupperna arbetade gick jag runt och lyssnade. Jag bad då och då en elev i gruppen förklara varför en viss bild låg på en viss plats. Om eleven inte kunde förklara sa jag till gruppen “Jag kommer tillbaka om en minut. Jag vill att ni förklarar hur ni tänker igen, för när jag kommer tillbaka ska x kunna berätta om bilden”.

7. Få fyra bilder till

När de lagt de fyra bilderna i ordning gjorde de tummen upp. Jag kom då med fyra nya bilder som de fick efter att de hade förklarat varför de lagt de första bilderna som de hade gjort. Instruktionen nu var att lägga in de nya bilderna på rätt plats, och återigen att alla skulle veta varför.

8. Berätta fabeln

När grupperna lagt alla bilder i rätt ordning var lektionen nästan slut. De grupper som hann gick varvet runt och berättade fabeln för varandra med hjälp av bilderna. Grupperna fick sedan tacka varandra och samla ihop sina bilder.

9. EPA- vad gjorde vi bra?

Innan vi avslutade lektionen fick de tyst för sig själva fundera på vad de hade gjort bra i sin grupp. De viskade med varandra och vi lyfte sedan några saker i helklass, t.ex. “Vi lyssnade på varandra”, “Alla fick prata”, ” Vi hjälpte varandra”.

LEKTION 2

1. Repetera med bilder tillsammans på smartboarden

Jag visade bilderna från fabeln på smartboarden. Eleverna fick göra tummen upp om de kunde säga en mening till bilden. Jag valde några som fick säga var sin mening för att snabbt repetera fabeln från gårdagen.

2. Lägg alla 8 bilderna i ordning i gruppen

Samma grupper som igår fick nu de 8 bilderna igen. Uppgiften var att lägga dem i rätt ordning igen. De fick också instruktioner för steg 3 och 4. Vi repeterade instruktionerna flera gånger och de stod även på tavlan: 1. Lägg bilderna i ordning. 2. En i taget berättar fabeln med hjälp av bilderna. 3. När du berättat skriver du ditt namn i checklistan. 4. När alla skrivit sitt namn gör ni tummen upp.

IMG_6533

3. En i taget berättar med hjälp av bilderna

När de lagt bilderna i ordning gick de varvet runt i gruppen och berättade fabeln med hjälp av bilderna.

4. Fyll i checklistan

När en elev hade berättat fabeln gjorde gruppmedlemmarna tummen upp om de tyckte att hen kunde berätta, de sa bra jobbat och eleven skrev in sitt namn i en av rutorna på checklistan. Jag gick runt och lyssnade. I den grupp där en nyanländ elev var med såg gruppen till att hen fick berätta sist så att hen fick lyssna tre gånger först. När alla elever hade berättat och skrivit sitt namn gjorde de tummen upp varpå de fick sina skrivböcker.

IMG_6531

5. Skriv fabeln

Sista uppgiften var att skriva fabeln i sin skrivbok. De hade bilderna och kompisarna till hjälp. Då eleverna fått lyssna och titta, gjort berättelseschema, lagt bilder i ordning två gånger, lyssnat på kompisarna tre gånger och berättat fabeln själv en gång klarade alla elever av att skriva fabeln.

5 kommentarer

Lämna ett svar