Struktur: Lär varandra

När man som lärare har genomgångar i klassrummet kan det vara svårt att se till att alla är aktiva och lyssnar. Det händer lätt att någon elev glider bort i tankarna och inte riktigt lyssnar på vad som ska göras. Ibland kommer elever sent eller så är det något annat som gör att de missar genomgången. Denna struktur hjälper dig att aktivera eleverna under genomgången. Du lär eleverna att lära av och med varandra. Eleverna måste arbeta efter grundprincipen Eget ansvar.

I kort använder du strukturen på detta sätt:

  1. Skapa grupper om 4.
  2. En elev per grupp lämnar klassrummet.
  3. Läraren ger en genomgång av innehåll, grupperna antecknar.
  4. Eleverna sammanfattar kunskapen och strukturerar hur de ska lära ut till den som lämnade klassrummet.
  5. Eleven kommer in. Gruppen lär ut kunskapen till eleven.
  6. Avsluta med ett prov av kunskapen för hela gruppen och/eller en gruppreflektion av hur väl gruppen lärde ut kunskapen.
  7. Tacka för samarbetet!

Börja med att dela in eleverna i grupper om 4. Tänk på att grupperna ska vara heterogena för att främja lärandet. Låt sedan en elev per grupp lämna klassrummet (denna elev kan arbeta med något självständigt som snåttror eller dylikt, i grupprum eller i annat klassrum). När eleverna från grupperna lämnat klassrummet informerar du resten av gruppen att de nu ska lyssna uppmärksamt och att de får anteckna om de vill. Eleverna ska efter genomgången agera lärare. För när kamraten som lämnat klassrummet kommer in igen så ska gruppen berätta vad som ska göras och hur det ska göras; gruppen ska vara Lärare. Därefter startar du din genomgång kring ett tematiskt innehåll.

När du gått igenom vad som ska göras uppmuntrar du grupperna att prata ihop sig med varandra. Eleverna som nu ska agera som lärare måste samtala om vad de lärde sig och hur de bäst ska lära kompisen om detta. De behöver också strukturera vem som säger vad. Här kan det hjälpa att du delat ut olika roller till eleverna.

När eleven som varit utanför klassrummet kommer in så börjar gruppen i tur och ordning berätta sin del av innehållet och hjälper eleven att förstå. Vi utvärderar sedan hur det gick, vad eleverna gjorde bra och vad som hjälpte kompisen att förstå bäst. Du kan även avsluta med ett kortare prov på innehållet.

Denna struktur passar även utmärkt att använda i lärpar med två elever där den ena får lära sig något som den sedan ska förklara för sin lärkompis om eleverna inte är vana vid grupparbete i större grupper.

kooperativt_larande_lararna

En kommentar

  • Låter intressant! Sitter de eleverna som lämnar klassrummet tillsammans, med gemensamma uppgiften?

Lämna ett svar