Eget ansvar: Hur?

När eleverna arbetar strukturerat i par och grupp är det viktigt att de känner ett eget ansvar både över att lära sig själva och att lära andra. Att ta eget ansvar är en av grundprinciperna i kooperativt lärande. Eget ansvar är viktigt då eleverna annars kan glida med utan att bidra och utan att lära sig de mål som undervisningen syftar på. För att skapa motivation och stötta eleverna i att ta det ansvaret kan man använda flera olika strategier. I detta inlägg följer några exempel på hur du kan hjälpa eleverna att ta eget ansvar i samarbetsuppgifter. 

1. Gör ett litet test eller en enskild uppgift vid slutet av gruppuppgiften. Låt också eleverna få veta att detta kommer ske. (Alternativt, gör ett test innan och ett efter för att se utveckling, se exempel HÄR).

2. Berätta i förväg vem i gruppen som ska få presentera gruppens svar. Detta kan till exempel göras genom att alla i grupperna blir tilldelade en siffra eller en figur och läraren vid lektionens start säger “Efter uppgiften kommer alla cirklar att få förklara hur gruppen har tänkt. Se därför till att cirklarna vet vad ni gemensamt kommit fram till“.

3. Berätta i förväg att någon slumpmässigt utvald kommer att få presentera gruppens tankar. “Efter uppgiften kommer någon från varje grupp bli slumpmässigt utvald att få berätta om gruppens lösning. Se därför till att både du och de andra i gruppen vet hur ni tänker.”

4. Använd strukturen Switcheroo där några elever får förklara sin grupps lösning för några från en annan grupp.

5. Använd en checklista där alla får fylla i när de klarar av en viss sak, exempel finns HÄR.

Ta bild 2017-09-27 155330

6. Redovisa kunskaper i ett lärpar. Be dem, en och en (på tid) redovisa sina kunskaper i ett lärpar med en uppgift riktat mot målet. “Den elev med kortast/längst namn börjar visa kunskaperna i 2 minuter, därefter nästa. Tumme upp eller stopp om båda uppnått målet! Behöver ni får ni 5 minuter extra att gå igenom igen med varandra.”

7. Redovisa enligt strategin Kooperativ redovisning. Eleverna är i lärgrupper om 4 där de lär sig kunskaper. De får ett gemensamt mål och avslutar med att kolla att alla i gruppen lärt sig kunskapen. Varje elev kan ta med sig en whiteboard eller anteckningar av det de lärt sig. Läraren tilldelar därefter varje elev ett nummer. Läraren bildar nya grupper med 1:or, 2:or, 3: or och 4:or. En grupp blir tillexempel fyra 1:or från de fyra olika grupperna. Där får en i taget redovisa sina kunskaper inför de andra. Gruppen ger läraren tummen upp när alla visat sina kunskaper.

8. Ställ frågor till eleverna under tiden de arbetar. Här är det viktigt att du inte stör eleverna i deras arbete, utan hittar bra tillfällen (exempelvis om de ber om hjälp, eller när de anser sig klara) att ställa frågor för att se till att eleverna kan förklara hur de har gjort. Ställ inte frågan till hela gruppen (då svarar ofta de elever som talar mycket) utan rikta frågorna till elever som annars kanske inte kommer fram i samtalen. Då vänjs eleverna vid att alla måste kunna förklara hur de tänker och således kan inte en elev göra allt jobb själv. Eleverna måste se till att de själva bidrar, men de måste också se till att inte ta över utan bjuda in de andra då de kanske får svara för gruppen. Om en elev i gruppen inte kan svara på frågan kan läraren säga “Jag kommer tillbaka om ett par minuter. Då vill jag att Anna ska kunna förklara hur ni har tänkt” för att ge dem en chans att förklara för varandra igen.

Hur ser du till att eleverna tar eget ansvar i gruppuppgifter? Hur förhindrar du att en del glider med och en del gör allt arbete? Hur gör du för att se om eleverna har lärt sig det de ska lära sig?

4 kommentarer

Lämna ett svar