Runda bordet: Problemlösning

När dina elever börjat vänja sig vid arbete i lärpar kan det vara utvecklande att slå ihop paren till en lärgrupp och träna på gemensam problemlösning med tydliga roller och ansvar. Detta är en övning jag kallar Runda bordet och är ett enkelt sätt att träna på gemensam problemlösning i grupp.

Förberedelse

Dela in eleverna i lärgrupper om 4 st elever. Gör någon enkel aktivitet för att lära känna varandra om de inte vanligen arbetat med varandra förut. Hälsa på varandra. Skapa ett gruppnamn eller t ex. intervjua varandra två och två kring några sociala frågor och redovisa detta inför gruppen.

Gemensam problemlösning

Syftet med strukturen är att träna på att uttrycka sig och att kunna förklara om man håller med/inte håller med vid gemensam problemlösning i grupp.

Läraren kan be eleverna ringa in några specifika uppgifter de ska utföra med hjälp av strukturen tillsammans i matteboken. Ni kan också ha lästal via tavlan eller lästal från ett uppgiftspapper. Gör minst 4 st uppgifter på detta sätt vid ett tillfälle så alla får prova på de olika rollerna.

Gemensamt mål: gruppen ska nå enighet kring ett sätt att lösa problemet. Alla ska kunna lösa det.

Samarbetsfärdighet: träna på meningarna “Jag håller med/håller inte med för att…” några gånger så att alla vet hur de ska säga som person 4.

En elev börjar vara den som läser först. Sedan roteras första läsare medsols.

  1. Person 1 läser frågan.
  2. Person 2 läser frågan igen.
  3. Person 3 ger ett förslag på hur man kan lösa uppgiften “Jag tänker att man kan…
  4. Person 4 säger “Jag håller med/inte med för att…
  5. Gruppen visar med Tumme upp eller Stopphand om de håller med/inte håller med efter person 4.
  6. Den som visar stopp förklarar varför. “Jag håller inte med för att…
  7. Alla skriver lösningen på uppgiften i sin mattebok/räknehäfte.

När eleverna kan grunderna med strukturen kan man lägga till fler moment om man så önskar. Man kan t ex. lägga till att de kontrollerar varandras lösningar i lärpar (axelkompis) och att de skriver under med sitt namn att de godkänt lösningen som kompisen gjorde. Med det kommer det egna ansvaret in i övningen.

För att lära dem övningen kan man vid ett tillfälle börja med enkla kort eller textramsor där det står text som “Det regnar och jag blir blöt om skorna. Vad ska jag göra?“. Eller “Jag är hemma och är törstig. Vad ska jag göra?

Eleverna använder övningen ovan och tränar på varje steg. Två läser. En säger en lösning. Sista säger om den håller med eller inte, gruppen visar med tumme upp eller stopp. Sedan skriver alla ett svar i en egen bok/papper. Träna på att rotera rollen som förste läsare medsols vid varje fråga.

Här är en bild på åk6 som använder strukturen:

Lämna ett svar