Strategi: T-kort & Y-kort

När du arbetar med samarbete mellan eleverna är det viktigt att du som lärare lär eleverna hur man samarbetar så att lärandet stärks. Det räcker inte med att du säger “varsågod nu ska ni samarbeta” och tro att det löser sig av sig självt. Samarbete kan tränas genom att synliggöra de samarbetsfärdigheter som behövs. Du behöver definiera färdigheten, du och eleverna behöver diskutera färdigheten, eleverna behöver därefter träna och utvärdera färdigheten för att slutligen befästa den. Läs här om hur du går tillväga i dessa steg. I detta inlägg visar vi vad ett T-kort och ett Y-kort är och hur de används i arbetet för att träna samarbetsfärdigheter.

För att eleverna ska vara delaktiga i arbetet med att utveckla samarbetsfärdigheter behöver de få en bild av hur det ser ut när färdigheten praktiseras. Du som lärare väljer ut en samarbetsfärdighet att arbeta med som du tror kan stärka lärandet i klassen. Denna färdighet skriver du och dina elever tillsammans upp i ett T-kort eller i ett Y-kort. Låt gärna eleverna i en EPA eller Par-på-tid diskutera varje fält så att de är aktiva och delaktiga i att ta fram färdigheten och hur den ska användas. Tänk på att det är samarbetsfärdigheter som ska synliggöras, inte regler.

I ett T-kort

– Hur kan man se att någon använder färdigheten? / Hur ser det ut?
– Hur kan man höra att någon använder färdigheten? / Hur låter det?

I ett Y-kort

– Hur kan man se att någon använder färdigheten? / Hur ser det ut?
– Hur kan man höra att någon använder färdigheten? / Hur låter det?
– Hur kan det kännas inom dig när färdigheten används? /Hur känns det?

När fälten är ifyllda behöver läraren modellera färdigheten och visa hur den kan se ut. Därefter behöver eleverna själva få prova färdigheten tillsammans i ett gemensamt arbete eller i en struktur. Det är bra om läraren under arbetet ibland pausar hela klassen och lyfter goda exempel på grupper som använder färdigheten på ett sätt som främjar samarbete och stärker lärandet. Därefter behöver eleverna få utvärdera sitt arbete med färdigheten och hur väl de utförde den individuellt och i grupp.

Ett T-kort ser ut som bokstaven T (Johnson m. fl, 2007), där du har ett område för samarbetsfärdigheten, ett område med ett öga och ett område med ett öra.

I detta T-kort visas tydligt samarbetsfärdigheten Turas om.

22089708_10154670265451557_2919932017993724608_n

Man kan se att man turas om genom att man ger pennan till varandra, att man samarbetar, att munnarna är glada och att man hjälper varandra. Här kan också bilder på elever som använder samarbetsfärdigheten sättas upp.
Man kan höra att man turas om genom att man pratar med glada röster. Man frågar om man får börja eller om man får låna saker. Man erbjuder varandra att börja och man tackar varandra. Här är det bra med exempelmeningar som eleverna kan använda. Dessa kan exempelvis skrivas in i pratbubblor.

Det är bra att fylla i kortet tillsammans med eleverna så att de blir delaktiga i processen. Var så konkret som möjligt så att det som skrivs enkelt går att utvärdera.

Vi la till ytterligare ett fält så att det blev ett Y-kort. Detta fält är märkt med ett hjärta. Hjärtat symboliserar hur det känns när man använder samarbetsfärdigheten. Denna kan fyllas i efter att man använt samarbetsfärdigheten i en uppgift så att eleverna kan fundera på hur det kändes när den användes.

Förslag på samarbetsfärdigheter du kan träna med dina elever:

  • Att turas om
  • Att titta på den som pratar
  • Att alla deltar
  • Att stanna med sin grupp
  • Att uppmuntra varandra
  • Att hjälpa varandra
  • Att vänta på sin tur
  • Att lyssna aktivt
  • Att förklara hur man tänker

T-kort kommer från boken The nuts and bolts of cooperative learning (2007) av Johnson, Johnson & Holubec. Y-kort har vi på kooperativt.com tagit fram som en utveckling av denna.

Vill du ha en mall att använda till T-kortet eller Y-kortet? Klicka HÄR. I boken Kooperativt lärande i praktiken finns också mallar för T/Y-kort, illustrationer på öga, öra och hjärta, en lista med förslag på samarbetsfärdigheter samt en film som beskriver hur du kan arbeta med T/Y-kort.

7 kommentarer

Lämna ett svar