Positionssystemet i lärpar och lärgrupper

Vi håller nu på att arbeta mycket med positionssystemet i åk 2. För att träna på detta och befästa elevernas kunskaper har vi använt oss mycket av lärpar och lärgrupper. Jag har i min klass gjort så att två lärpar tillsammans bildar en lärgrupp. De kan då vara en grupp i 6 veckor då lärparen kan bytas ut inom samma grupp (Vecka 1-2: AB, CD. Vecka 3-4: AC, BD. Vecka 5-6: AD, BC). På detta sätt får de bygga relationer med alla i lärgruppen genom att vara i lärpar och samtidigt träna på att arbeta i en känd fyrgrupp. 

Här följder en beskrivning av olika övningar vi gjort i lärpar och lärgrupp.

Lektion 1

Vi repeterade först kort positionssystemet och begreppen hundratal, tiotal och ental. Jag tog fram ett tal med tiobasmaterial på skolplus.se och eleverna fick skriva ner talet. Vi repeterade var de olika siffrorna ska skrivas och flyttade runt siffror för att se att det blev olika tal.

Efter det fick eleverna göra en uppgift i lärpar. Jag och en elev modellerade hur de skulle göra och påminde om samarbetsfärdigheten turas om som vi tränar extra på den här veckan. Jag byggde ett tal med tiobasmaterial och la på en mall i en clearboard. Eleven skrev först hur många det var av varje och sen i utvecklad form. Jag sa bra jobbat och det var elevens tur att bygga och min tur att skriva. Turas om att bygga och skriva. Säg bra jobbat. Hjälp varandra. Prata lugnt.

Eleverna satte sig med sina lärpar och fick tre hundratal, nio tiotal och nio ental. De turades om att bygga tal och skriva. Jag kunde gå runt och lyssna för att kontrollera att alla förstod. Ibland ställde jag frågor till eleverna: Varför skrev du 300 här? Hur mycket är de här värda?.

 

Som avslutning fick de fundera på hur det hade gått att turas om. Gör tummen upp om ni turades om med materialet. Gör tummen upp om ni pratade lugnt med varandra. Gör tummen upp om ni hjälpte varandra. Gör tummen upp om ni stannade nära varandra. Jag berättade även vad jag såg att de gjorde.

Lektion 2

På nästa lektion jobbade två lärpar tillsammans i sin lärgrupp. Innan de satte sig vid sina gruppbord förklarade jag hur uppgiften skulle gå till genom att visa med tre elever. Återigen skulle vi träna på att turas om och att göra vår egen uppgift när det var vår tur. Jag berättade och de tre eleverna gjorde samtidigt för att visa. Jag slår tre träningar och lägger en vid rutan för hundratal, en vid rutan för tiotal och en vid rutan för ental. Anna, du bygger talet med tiobasmaterial. Pelle, du skriver talet, först i rutorna sen i utvecklad form (hur mycket de är värda). Ali, du har den viktigaste rollen. Du är kontrollant. Du måste kolla att alla har gjort rätt. Om något är fel får du säga “Här måste ni fixa” och om allt är rätt får du säga “bra jobbat”. När kontrollanten har godkänt allt ska ni flytta materialet ett steg så att ni får nya roller.

De fick även en instruktion till. Precis som igår får ni inte fråga mig om hjälp förrän ni har frågat alla i gruppen. Bara om ingen kan får ni allihop räcka upp era händer.

Eleverna satte sig vid sina gruppbord där tre tärningar, en clearboard med mall, penna och trasa, 6 hundrarutor, 6 tiotal och 6 ental låg framme. Denna gång bestämde jag vem som skulle börja med vilket material. Jag sa varsågod och eleverna började arbeta.

 

Jag gick runt och observerade. Efter en stund klappade jag i händerna och bad dem lyssna då jag ville säga något. Jag ser att ni turas om med materialet. Jag ser att ni förstår hur man ska göra och att ni lyssnar på varandra och hjälper varandra. Jag vill påminna om att det bara är personen som ska bygga som får röra byggmaterialet. Bara personen som ska skriva får röra pennan. Om ni vill hjälpa till får ni göra det med ord, inte genom att ta deras material. Se också till att låta den som bygger bygga klart innan nästa person börjar skriva. 

Eleverna fortsatte sedan att arbeta och samarbetade bra. I en grupp slog de en tärning i taget, byggde och skrev. Då detta fungerade väldigt bra för gruppen lät jag dem göra så trots att det inte var helt enligt instruktionen. De lyckades hitta ett samarbete där allas delar var med.

IMG_6628IMG_6630

Som avslutning fick de fundera själva kring hur samarbetet hade gått. Varje grupp fick sedan diskutera tillsammans och lyfta en sak de hade gjort bra. Vi turades om bra. Vi hjälpte varandra. Vi lyssnade på varandra.

Efter denna uppgift satte eleverna sig med sin lärkompis. De fick en clearboard med uppgifter där de t.ex. skulle räkna ihop 200+40+5 och även skriva tal i utvecklad form: 451 = 400 + 50 + 1. De skulle lösa dessa uppgifter med strukturen Kloka pennan: En säger svaret och förklarar och den andra skriver, sen byter de. Denna uppgift går också att göra med strukturen Turas om, där eleverna gör varannat tal och vid varje tal förklarar hur de tänker. Jag gick runt och observerade och lyssnade till hur de förklarade för varandra. När jag såg gott samarbete berömde jag paret och gav feedback. Några par sa även till mig: “Jennie, jag förklarade och nu vet hen vad hen ska göra”, “Jennie, det var svårt först men sen förklarade vi för varandra och nu är det lätt”.

Lektion 3

Följande lektion fick eleverna återigen arbeta i lärpar. Jag visade först tre siffror. Vilka tal kan jag göra med dessa siffror? De skrev ner alla de kom på på en miniwhiteboard. Vi funderade tillsammans kring frågorna Hur gör man ett stort tal? Hur gör man ett litet tal? Eleverna fick fundera själva, sedan viska med lärkompisen och sist lyfte vi några svar i helgrupp.

IMG_6662

Jag slog sedan en tärning. Eleverna funderade och bestämde tillsammans på vilken position de skulle sätta siffran: hundratal, tiotal eller ental. Jag slog sedan en andra tärning och en tredje tärning. Varje gång skulle paren placera ut siffran. De fick inte sudda siffrorna de redan satt ut. Första gången såg vi bara att det kunde bli olika tal. Vem fick störst tal? Vem fick minst tal? Varför? Sedan var instruktionen att försöka skapa ett så högt tal som möjligt. Vi gjorde detta ett par gånger och pratade efteråt kring hur man kunde tänka. Sätter vi trean på entalet? Tänk om det bara kommer lägre tal sen? Sist skulle de försöka skapa ett så lågt tal som möjligt. Vågar vi sätta trean på hundratalet eller tror vi att det bara kommer högre tal?

IMG_6663

Efter detta fick varje lärpar i uppgift att bygga ett tresiffrigt tal med tiobasmaterial. De skulle sedan skriva tre tal på en miniwhiteboard – det tal de byggt och två andra tal. Paren gjorde tummen upp när de var klara. När alla var klara roterade de ett steg och skulle lista ut vilket tal kompisarna hade byggt tal och ringa in det. Jag kontrollerade och paret fick sedan sudda och bygga ett nytt tal varpå vi roterade igen.

 

Jag känner att de flesta elever har en bra förståelse för hundratal, tiotal och ental. De har fått förklara, bygga, visa, samtala och laborera med siffror på olika sätt. Att använda samarbete har lett till en djupare förståelse då de har förklarat för varandra och resonerat tillsammans. De har därmed satt ord på sina tankar och kunskaper och befäst dessa. De har även fått många positiva upplevelser tillsammans där de har hjälpt varandra och stöttat varandra, vilket har förbättrat relationer mellan elever och gjort att de känner att deras bidrag spelar roll.

En kommentar

  • Spännande att läsa! Jag ser att jag också försöker arbeta så här. Jag vill att elever hjälper varandra och stärker varandra. Det leder till elever som skjutsar fram lärandet åt varandra. Det är fantastiskt vilket resultat det ger även med större barn att få arbeta i par och hjälpa varandra framåt i lärandet. Det är så bra bara, nu har jag ett begrepp för det:) Kooperativt lärande!

Lämna ett svar