Basgrupper i åk 2: Läsning

Just nu jobbar vi mycket med att utveckla elevernas läsning, både när det gäller läsflyt och läsförståelse. Ett steg i detta är att göra eleverna medvetna om vad de behöver bli bättre på för att bli bättre läsare.

Del 1: Vad vill du bli bättre på?

I våra basgrupper satt vi och funderade på vilka saker man behöver kunna för att vara en bra läsare. Grupperna funderade själva och pratade ihop sig. Dessa saker kom de på att man kan bli bättre på:

  • läsa långa ord
  • läsa med flyt
  • förstå vad man läser
  • läsa med inlevelse
  • stanna vid punkt
  • koncentrera sig

Eleverna fick sedan fundera på vad de själva ville bli bättre på. Vad när det gäller läsning vill du träna mer på? Gör tummen upp när du vet. När alla hade funderat fick de gå varvet runt och berätta för varandra. De fick även var och en skriva ner det i sin gemensamma basgruppsbok. Lisa: Jag vill bli bättre på att läsa med flyt. Jennie: Jag vill bli bättre på att läsa med inlevelse. Niclas: Jag vill bli bättre på att förstå vad jag läser.

Del 2: Träna

Följande vecka delade jag in eleverna i grupper utifrån vad de ville träna på. Alla elever som ville träna sin läsförståelse satt tillsammans, alla som ville bli bättre på att läsa långa ord satt tillsammans och så vidare. Under denna lektion var vi två lärare i klassrummet vilket underlättade. Varje grupp fick ett eget material som skulle hjälpa dem att träna på just den sak de vill bli bättre på. Innan grupperna fick börja arbeta gick jag kort igenom hur man kan träna på de olika sakerna: dela upp orden i delar, läsa samma sak flera gånger, svara på frågor, hitta meningar som går att läsa med inlevelse och titta noga efter punkten.

Jag berättade sedan vilka elever som skulle gå till vilket bord. Vid varje bord fanns material och en instruktion. Jag och den andra läraren gick också runt och hjälpte till och såg till att de förstod vad de skulle göra.

Träna på att läsa långa ord
Eleverna fick en lista med långa ord. De skulle ta ett ord i taget och fundera på hur ordet kunde delas upp så att det blev lättare att läsa. De drog streck och tränade på att läsa ordet flera gånger. När de kunde läsa ordet fick de skriva sin initial vid ordet och gick vidare till nästa ord. När detta var klart fick de leta efter långa ord i veckans läsläxa och skriva ner dessa.

IMG_6578

Träna på att läsa med flyt
Eleverna fick ett gäng enkla kiviböcker och var sitt protokoll där de skulle skriva titeln på boken de valde. De skulle sedan läsa denna bok en gång tyst för sig själv och sedan för tre olika kamrater. Kamraternas namn skrev de sedan i protokollet. När de läst för tre personer valde de en ny bok och gjorde samma sak. I denna grupp var de åtta elever så det fanns många de kunde läsa för.

IMG_6577

Träna på att förstå vad man läser
Denna grupp fick ett gäng korta kiwi-böcker och frågor från vår boksamtalskortlek. Deras uppgift var att läsa en bok och sedan dra ett kort och svara på frågan. Här kan också läsförståelsekort med en kort text och frågor till användas.

IMG_6580

Träna på att läsa med inlevelse och stanna vid punkt
Då bara en elev ville träna på att stanna vid punkt fick hen vara med dem som ville läsa med mer inlevelse då dessa ligger nära varandra. Denna grupp fick två kiwi-böcker som jag valt speciellt för att de hade bra meningar att läsa med inlevelse. Deras uppgift var att läsa igenom bok 1 och hitta några meningar som gick att läsa med inlevelse. Dessa meningar skrev de ner på ett papper. Sedan tränade de på att läsa boken med inlevelse och gav varandra beröm. De gjorde sedan likadant med bok 2.

IMG_6579

Träna på att koncentrera sig
Två elever ville träna på att koncentrera sig mer när de läser. Dessa elever fick i uppgift att läsa i en bok. Då och då skulle kompisen säga Stopp! Eleven skulle då berätta någonting som just hänt i texten. De turades om att läsa och stoppa.

Del 3: Extra del i läsläxan

För att ytterligare träna på det som de själva valt fick varje elev hem en extra liten del i läsläxan den här veckan. De som ville läsa långa ord fick i uppgift att skriva ner fem långa ord från kapitlet och träna på att läsa dem. De som ville läsa med mer flyt skulle välja ett stycke på cirka fem meningar och läsa det tre gånger. De som ville förstå mer fick ett antal frågor om texten att svara på. De som ville läsa med mer inlevelse skulle skriva ner en mening i kapitlet som kunde läsas med mycket inlevelse. Den som ville stanna vid punkt skulle vara extra noga med det. De som ville koncentrera sig bättre skulle hitta en lugn vrå och efter varje sida skriva ner en mening från sidan som de tyckte var speciell på något sätt.

Del 4: Basgrupper

På fredagar brukar vi läsa igenom läsläxan vi haft i veckan med vår läskompis. Den här veckan gjorde vi det i våra basgrupper istället. Tanken är att vi då och då gör detta i basgrupperna för att uppmuntra varandra och höra hur vi hela tiden blir bättre och bättre på att läsa. Då eleverna i basgrupperna har olika nivå på böckerna de läser var uppgiften att var och en skulle läsa en sida i sin bok. När en elev läst klart fick de andra säga bra saker till hen. Vi kom på några saker tillsammans: Du läste bra. Du kämpade bra. Du läste med flyt. Du ljudade bra. Du läste med inlevelse. Du stannade vid punkt. Samarbetsfärdigheten i fokus i grupperna var att LYSSNA på varandra. Eleverna satte sig nära varandra så att de kunde höra bra. Jag gick runt och lyssnade och påminde om att säga bra saker på slutet då några grupper glömde det och direkt gick till nästa elev.

Det blev lite tid över på slutet av denna lektion. De fick därför i basgrupperna läsa korta texter med frågor till. Här gav jag medvetet inte så mycket instruktioner då jag ville se hur de löste det själva och se vilka samarbetsfärdigheter som de kan utan att jag explicit säger att de ska använda dem. De flesta grupperna turades som att läsa texten och frågorna. I någon grupp ville en elev inte läsa så kompisarna hjälpte till. De sa också “Det viktigaste är att du försöker” varpå eleven läste några meningar. Några grupper skrev ner svaret på en fråga var medan några grupper gjorde så att alla skrev ner svaren på alla frågor. Jag såg hur de väntade på varandra, stöttade varandra och pratade lugnt med varandra. Samarbetsfärdigheterna att turas om, att prata lugnt och att hjälpa varandra utan att direkt ge svaret verkar ha satt sig bra i gruppen. De fick som avslutning fundera över vad de gjort bra i sin grupp och dela detta med klassen.

Vi kommer att fortsätta arbeta med att bli bättre läsare på olika sätt. Jag känner att eleverna efter dessa lektioner är mer medvetna om vad de behöver göra för att bli bättre läsare. Samarbetet har även fungerat väldigt bra i basgrupperna och de blir allt bättre på att stötta varandra.

Lämna ett svar