Klocka i par

Idag har vi jobbat med klockan. För att kunna träna på klockan i par och enskilt kan det vara bra att ha en mall med alla de olika tidsangivelserna. Eleverna fick därför göra en mall som vi sedan kunde använda för att träna klockan tillsammans.

Vi har tidigare lärt oss hel timme, halvtimme, kvart över och kvart i. Vi har också gått igenom att det är fem minuter mellan varje siffra och kort gått igenom hela klockan runt.

Eleverna är dock inte säkra på hela klockan, men jag tänkte att jag skulle utmana dem lite. Ni kommer att få en klocka att klippa ut. När ni klippt ut den ska ni placera ovalerna på rätt ställe. Prata med varandra och lägg ner den när ni är överens. Börja med de ni kan och se om ni kan lista ut resten.

Jag delade in eleverna i tillfälliga par. Vi använde inte lärparen denna gång då jag ville skapa variation. De fick ett papper per par, saxar och så fick de välja en egen plats. De klippte och började sedan placera ut lapparna tillsammans. Hel och halv klarade alla par utan problem. De flesta lyckades diskutera sig fram till kvart över och kvart i. Några klarade även resten men en del par bad om hjälp. Hur många minuter är det mellan två siffror? 5 minuter. Här är klockan 12, hur många minuter har det gått om minutvisaren pekar på ettan? Fem minuter efter 12, vad heter det? Med den hjälpen lyckades de flesta lista ut fler lappar. När de var klara visade de mig innan de limmade fast allt på ett färgat papper. Fem i halv och fem över halv var det många som fick fel på för den är svår och vi har inte tränat på den än, så den gjorde vi tillsammans.


Allt eftersom eleverna blev klara fick de hämta en liten klocka. En elev ställde klockan. Den andra tittade på pappret och listade ut vad klockan var. De turades om.

När alla var klara och hade tränat en stund fick de i uppgift att städa undan och sitta med pappret och en liten klocka framför sig. Jag delade ut en miniwhiteboard, en penna och ett sudd till varje par. Jag kommer att ställa den stora klockan på någonting. En av er tittar på pappret och listar ut vad klockan är och säger det till kompisen som skriver på miniwhiteboarden. Hjälp varandra och turas om. Sen kommer jag att räkna till 3 så håller ni upp era svar. Vad ska ni göra när jag ställt klockan? Några elever fick svara: titta på pappret, skriv, vänta tills du räknar, håll upp. Jag ställde klockan och visade. De tittade på pappret och skrev svaret. Jag räknade till 3 och alla höll upp sina whiteboards, magiskt! Jag läste upp vad de hade skrivit och någon fick förklara: Minutvisaren pekar på 4:an och då läste vi att det heter 20 över, och timvisaren är lite efter 2:an så då är den tjugo över 2. Vi gjorde detta några gånger med olika klockslag. Eleverna jobbade bra tillsammans, turades om och hjälpte varandra.

Jag bytte sedan så att jag sa ett klockslag. En av er tittar på pappret och ser var minutvisaren ska vara. Den andra ställer klockan rätt. När jag räknar till 3 håller ni upp klockan.

Detta var ett väldigt roligt och engagerande sätt att träna klockan. Att göra en egen mall och sedan använda den motiverade eleverna. Alla kunde delta och lära sig tillsammans. Det blev konkret och eleverna hade tillgång till stöd i form av sitt papper men kunde också svara själva om de kunde. Jag berättade även för dem att nu har vi en mall att använda när vi tränar, men om ett tag kommer vi inte att behöva den!

Kombinationen av Multisvar med arbete i par där de kan föra dialoger samt har stöttning av en mall skapade en lärsituation där alla aktiverades. Tänk vad mycket eleverna kan lära sig när undervisningen har hög delaktighet och kommunikation mellan elever!

2 kommentarer

  • Joanna Andersson

    Hej.
    Vart hittade du klockmallen och ovalerna?
    Vi ska gå igenom klockan igen och detta arbetssätt hade varit super bra!

    • Hej! Jag slängde ihop den själv men har tyvärr inte kvar den. Det var ett väldigt givande sätt att arbeta! /Jennie

Lämna ett svar