Kamratfeedback genom multisvar

I geografi åk 5 arbetar vi med Europa. Eleverna har fått skriva egna presentationer och redovisningar om länder i Europa. Vi ville utveckla vårt sätt att ge kamratrespons på dessa så att alla blev delaktiga och därför valde vi att testa att använda strategin Multisvar så att alla kunde ge respons direkt. I korthet gjorde vi såhär:

  1. Eleverna redovisade om sitt land.
  2. Vi använde Multisvar för att ge kamratfeedback.
  3. Vi använde Par på tid som reflektion om sin presentation.
  4. Vi gjorde exit ticket. Vad tyckte eleverna om multisvar?

Eleverna har varsin whiteboardtavla och penna och innan en redovisning fick eleven tillsammans med mig bestämma vad klasskamraterna skulle fokusera på i sin respons. Några valde att få feedback på själva presentationen och det kommunikativa som t.ex. röstläge och kroppsspråk medan de flesta valde att fråga sina kamrater om det fanns något som de önskade skulle finnas med.

Eleverna fick konstruktiv respons och feedback från sina kamrater vilket de kunde använda direkt efteråt när det var dags för bearbetning av sin presentation. Feedbacken de fick skrev de ner. Eleverna har tidigare fått en lista över vad som ska finnas med och oavsett vem som får feedback så blir det en repetition för alla i klassen.

feedback 2

Multisvar

Innan eleverna bearbetade sina presentationer utifrån den feedback de fick så fick de möjlighet att diskutera hur det kändes genom strukturen Par på tid. Här ville jag att eleverna skulle få träna sin förmåga att sätta ord på hur redovisningen hade gått. Jag brukar ta in en del strukturer i undervisningen med jämna mellanrum eftersom jag vill att eleverna ska känna att det blir naturligt att samarbeta och ta hjälp av sina kamrater. Här satt en grupp om tre då två av eleverna valt samma land.

feedback 3

Par på tid

Eftersom det var första gången som eleverna testade Multisvar på redovisningar fick de skriva en exit-ticket om vad de tyckte om den strategin. Det blev som jag trodde ett positivt gensvar och något som vi absolut kommer att fortsätta med. På sin exit-ticket fick de reflektera över vad de tyckte och varför.

utvärdering multisvar

Exit-ticket: Multisvar

Min reflektion efteråt: Eleverna lärde sig ett nytt sätt att ge kamratfeedback. Det innebar också att alla elever var delaktiga och kom till tals genom sin whiteboardtavla. Det blev givande för alla då det även blev en repetition och reflektion över vad som fanns med i respektive redovisning. För mig som pedagog är det viktigt att fundera över hur klassens gruppdynamik ser ut, med en god relation till mina elever och ett öppet klimat där det är ok att göra fel och att vi lär tillsammans så kan multisvar vara ett fantastiskt redskap för att stärka lärandet.

Lämna ett svar