SFI: Att skriva en innehållsrik och strukturerad text

Skrivuppgifter är en av de svåraste uppgifterna på SFI. De är kognitivt- och motivationskrävande uppgifter, eftersom eleverna måste ha med sig vissa förkunskaper och inspiration i verkliga situationer för att kunna skriva en autentisk text som är relevant för bedömning. Det finns två situationer som är mycket vanliga hos nybörjare på SFI. Det ena är att elever skriver memorerade texter och den andra är att elever skriver för korta texter på grund av att eleven inte kunde komma på vad hen skulle skriva.

Sådana uppgifter är bara delvis relevanta för bedömning. I de memorerade texterna får läraren inte se tydligt om det finns någon progression i elevens språkutveckling eller inte. I den andra situationen finns det risk att elevens språkprogression är osynlig, eftersom läraren får för lite information i texten.
För att möjliggöra en kvalitativ skrivning använde jag strukturen Mötas på mitten och kombinerade den med dictogloss.

1. Jag delade in eleverna i par.

2. Jag läste en skönlitterär text ur boken Språknyckel för kurs C två gånger. Vid den första högläsningen lyssnade eleverna bara, vid den andra högläsningsen antecknade eleverna viktiga begrepp de hörde.

3. Sedan jämförde eleverna sina ord och kompletterade sin ordlista.

4. Vi gick genom texten tillsammans och förklarade de delarna och ord som eleverna inte riktigt förstod.

5. Sedan satt två par tillsammans och bildade en grupp av fyra elever. Gruppen fick varsitt A3 papper med strukturen Mötas på mitten och en gemensam uppgift: att skriva en gemensam sammanfattning av texten de hade lyssnat på.

6. Varje elev skulle skriva ett stycke av texten. Styckena skulle sedan kronologiskt struktureras i en text. Gruppen bestämde tillsammans vem skulle skriva vilket stycke. Eleverna fick hjälp av följande ord: FÖRST, SEDAN, DÅ, NÄR och TILL SLUT.

7. De skrev i turordning – när en elev skrev sitt stycke hjälpte de andra eleverna till med idéer och förslag.

8. Sista steget i skrivningen var strukturering av texten och korrigering av stavning och eventuella grammatiska fel.

9. Jag bedömde deras gemensamma texter och gav grupperna feedback.

10. Grupperna bearbetade texterna.

Målet med denna skrivövning var att eleverna skulle få så många ord som möjligt och information om temat och att uppgiften skulle väcka intresse och motivation hos eleverna.
Medan elever skriver har jag ett bra tillfälle att observera deras skrivförmågor. När jag har rättat texten och skrivit ner mina synpunkter samlas grupperna igen och bearbetar texterna. Målet är också att eleverna blir medvetna om det gemensamma ansvaret vid skrivningen.

5 kommentarer

 • Maria Magiera

  Hej jag gör ungefär som du men ska absolut prova din idé Kalasbra!

 • Rasida Krupic

  Tack Maria! Det som blir största vinsten med det här sättet är att elever tränar inte bara textstruktur utan även stavning samt att jag som lärare kan göra en snabb formativ bedömning.

 • Maria Magiera

  Hej Jag provar detta nu 😉 Hur lång tid fick dina elever?

 • Maria Magiera

  Hej ok det gjorde det hos mig också!

Lämna ett svar