Struktur: Bygga en triangel

Denna struktur passar bra att använda för att få grupper att nå konsensus genom att diskutera och värdera olika saker. Det kan vara att de ska värdera vad man tycker är viktigast att ta med sig på en öde ö, att värdera vad man tycker är den viktigaste samhällsfunktionen, att värdera vad som är viktigast i problemlösning eller värdera vilka samarbetsfärdigheter som är viktigast.

Du som lärare behöver förbereda en hög med kort till varje par/grupp. På dessa kort skriver du ned sakerna du vill att eleverna ska värdera, ett ord/mening på varje kort. Modellera hur strukturen fungerar för eleverna. Berätta att de ska titta på korten och prata om vilket av dessa de tycker är allra viktigast. De ska placera detta kort högst upp i triangeln. Därefter ska de placera de som är näst viktigast på en plats under det första kortet och därefter fortsätter de till korten är slut. Om du vill kan du förstärka strukturen med rollkort (förslagsvis ordfördelare och kontrollant). När alla kort är utlagda är det viktigt att de kontrollerar att alla i gruppen vet varför korten är placerade just i den ordningen de valt. Poängtera att det inte finns ett rätt eller fel svar, utan att det viktigaste är att de diskuterar och kommer överens om vad de som grupp tycker.

 1. Dela in eleverna i par eller grupper.
 2. Dela ut kort till dem (ca 6 st i yngre åldrar eller om eleverna inte är vana vid att samarbeta, annars 10 + )
 3. Grupperna/paren får titta på korten, läsa och diskutera korten.
 4. Grupperna bygger sedan en triangel med det kort de anser vara viktigast i toppen av triangeln.
 5. Eleverna måste kontrollera att alla i gruppen vet varför de lagt korten i just den ordningen.

byggaentriangel

När triangeln är färdigbyggd och eleverna gått ett varv för att kontrollera att alla vet varför de byggt sin triangel på just detta sätt är det bra att låta eleverna dela sina kunskaper med resten av gruppen. Detta kan exempelvis göras på dessa sätt:

 • Slumpa fråga: så att en person från gruppen får berätta om vilken de placerat som allra viktigast.
 • Switcheroo: Där två personer ur gruppen går till en annan grupp och lyssnar på när de förklarar hur de byggt sin triangel.
 • Kooperativ redovisning: Låt eleverna limma fast sina påståenden på ett papper så att de kan ta med sig det.
 • Multisvar: Gruppen får skriva sitt ord som ligger högst i triangeln på en whiteboard och visa läraren och gruppen.

Förslag på innehåll på korten

Samhällskunskap: De viktigaste samhällsfunktionerna (polis, ambulans, skola, apotek, bibliotek etc.)
Naturkunskap: De största hoten mot miljön (köttkonsumtion, bilar, plast etc.)
Estetiska ämnen: Det redskap som kräver mest kunskap att använda (svarv, borr, hyvel etc.)
Gruppstärkande: Egenskaper en bra ska vän ha (hjälpa, vara rolig, vara snäll etc.)

3 kommentarer

 • Helmina Pallhed

  Hej! Jag tycker era idéer är jättebra och vill verkligen läsa dem. Nu kommer dock mailen väldigt ofta. Kan man ställa in så att de kommer veckovis eller på något annat sätt?

  Med vänlig hälsning Helmina Pallhed

  Klasslärare 2C/Förstelärare Utvecklingsledare åk 2 Teamledare Trygghetsteamet F-9 Lärspridare IKT 076-496 89 77

  webbsida: helminasklass.weebly.com

  Almby skola Postadress: Box 31220, 701 35 Örebro Besöksadress: Prostvägen 10, Örebro Webbplats: orebro.se/almbyskola

  Örebro kommun Servicecenter: 019-21 10 00 Twitter.com/orebrokommun Facebook.com/orebrokommun

 • Pingback: Bygga en triangel: Barns rättigheter | Kooperativt Lärande

 • Pingback: Trianglar som struktur i historia | Kooperativt Lärande

Kommentera