Kooperativ förberedelse inför examinationsuppgift

När mina elever på högstadiet ska skriva en längre examinationsuppgift i SO är jag sällan intresserad av att de ska lära sig specifika årtal eller detaljer utantill utan vill istället att de ska förstå och kunna förklara helheten. Många elever kan ha svårt att komma igång och att komma på vad de ska skriva i större och friare uppgifter vilket gör att en uppsättning stödord kan tillföra mycket.

Bakgrund till min pågående examinationsuppgift

Just nu håller mina elever på att avsluta ett stort arbetsområde om kristendomens utveckling där vi även har kopplat på upptäckterna av nya kontinenter för att förstå varför kristendomen är spridd över stora delar av världen. En av mina examinationsuppgifter handlar om att eleverna ska låtsas vara upptäcktsresande med ett av fartygen som tar sig till Amerika och upplever aztekernas fall. Som upptäcktsresande ska de skriva ett brev hem till släktingarna i Europa och berätta om den nya kontinenten och vad de upplever där. Vi har pratat och läst mycket om detta inför uppgiften och för många är det svårt att hålla alla detaljer i huvudet. Det är här de kooperativa strukturerna kommer in.

Kombination av två strukturer

Skärmavbild 2017-10-18 kl. 23.04.12Utifrån strukturen Mina ord – dina ord har eleverna fått skriva upp sina egna stödord i vänstra kolumnen i en tabell. De har då fått använda allt material vi har arbetat med under arbetsområdet. Under dagens lektion tog det ca 20-30 minuter då eleverna redan tidigare hade gjort markeringar i texter och sammanfattat material.

När alla var klara sköt vi undan alla bord och ägnade resten av lektionen åt att dela med oss av stödorden till varandra genom att använda strukturen Inre-yttre cirkel. Jag räknade 1, 2, 1, 2… bland eleverna och bad alla 2:or att bilda en cirkel med ryggen in mot mitten. Alla 1:or ställde sig sedan mittemot någon i den inre cirkeln. Eleven i den inre cirkeln delgav därefter eleven i den yttre cirkeln sina stödord och eleven som fick ta del av kompisens stödord antecknade de hen inte själv hade kommit på i den högra kolumnen i samma tabell. Skärmavbild 2017-10-18 kl. 23.02.09

Skärmavbild 2017-10-18 kl. 23.03.41

Efter 30 sekunder plingade det till och det var dags att byta roller. Eleven i den yttre cirkeln berättade och eleven i den inre cirkeln antecknade. Efter nästa pling flyttade sig den yttre cirkeln ett steg åt höger. För att hålla ordning på tiden och samtidigt visa eleverna hur lång tid de hade till sitt förfogande använde jag mig av Classroomscreen. Den här delen av lektionen tog ca 15-20 minuter med instruktioner och genomförande.

Vad är vinningen med detta?

Efter en lektion med det här upplägget vet jag att alla elever har med de viktigaste begreppen inför den kommande examinationsuppgiften. De elever som har lätt för att komma fram till egna stödord har fått bekräftelse i att andra har kommit fram till ungefär samma. De elever som har svårt för att själva plocka ut det som är viktigast har fått ta del av stödord från hälften av sina klasskamrater och därmed fått en lika god grund att stå på som alla andra. En annan vinst är att alla elever har fått berätta sina egna stödord så många gånger att de nu har fastnat och pappret med stödord kanske inte känns så viktigt längre. Eleverna går ifrån lektionen med känslan av att ha koll på vad hen ska ha med i sin kommande uppgift.

Uppskattat av eleverna

Skärmavbild 2017-10-18 kl. 23.01.29

Jag har använt samma upplägg när eleverna skulle skriva en uppgift om antiken under förra läsåret och när eleverna fick veta att de skulle få ha stödord med sig även den här gången frågade de efter just det här upplägget. Det betyder i min värld att de också ser vinningen med att dela med sig och att få ta del av andras kunskaper.

 

 

 

En kommentar

  • Kul! Detta ska jag prova i matematik och No med mina sjuor och åttor:) Tack för tips! Vi redovisar ofta parvis för varandra på tavlan, det här är ett annat sätt. Roligt att testa olika klassrumsaktiviteter som bygger på att hjälpa varandra att lyckas:)

Lämna ett svar