Förbereda, skriva och bearbeta sin text

Nu är vi framme vid kapitel 4 i berättelsen “Den magiska dörren”. Det kapitlet ska handla om världen bakom den mystiska dörren. Inför skrivandet tränar vi på att beskriva en miljö på olika sätt. För att beskriva en miljö så har vi tränat på att använda våra sinnen i beskrivandet. Vi arbetar utifrån en kombination av APE och EPA alla-enskilt-par-alla  (AEPA).

Först arbetade vi muntligt i helgrupp och gav varandra förslag på hur man kan beskriva en miljö med sina sinnen. Sen arbetade de enskilt och skrev en beskrivning per sinne. Därefter fick de en och en beskriva en miljö där de beskrev hur det ser ut, luktar, hörs, känns och ev smakar utan att avslöja vilken.

I grupper om fyra läser de upp sin beskrivning i tur och ordning. De övriga får gissa vilken miljö de beskriver.

Till sist lyfte vi några beskrivningar från grupperna i helklass igen.

Nu är det dags att skriva på kapitel 4. Med de förberedande övningarna har de inspiration till hur de ska beskriva miljön i sin berättelse.

När de har skrivit färdigt byter de text med en kamrat. De läser varandras texter och ger feed back. De tittar på om meningarna har punkt, stor bokstav och är lagom långa. De tittar på innehållet om de har använt olika sinnen för att beskriva och om de förstår det kamraten har skrivit. De ställer frågor till varandra som “Hur kändes det när du kom till den mörka skogen?” “Luktade det något i skogen?” osv.

     

De förbättrar sin text med hjälp av kamraterna. Därefter ritar de en bild till sitt kapitel.

En kommentar

Lämna ett svar