Fråga, fråga, byt: Ordklasser

Vi jobbar mycket med ordklasserna verb, substantiv och adjektiv. Vi tränar på att komparera adjektiv, på att få rätt tempus och på bestämd och obestämd form. För att kontrollera att alla elever vet vilket ord som hör till vilken ordklass så valde jag att använda strukturen fråga, fråga, byt.
Eleverna fick sitta tillsammans med sin lär-kompis. Varje par fick 2 lappar med en ordklass på. De fick i uppgift att komma på varsitt ord som passade till sin ordklass och skriva det på baksidan av lappen. De fick gärna ta hjälp av varandra för att komma på bra ord. De kontrollerade att bådas ord stämde överens med den ordklassen de hade. Jag gick runt och stöttade de par som behövde hjälp att komma igång. Därefter samlades vi på mattan i klassrummet. Jag repeterade tillsammans med några elever hur strukturen fråga, fråga, byt fungerar. Vi lyfte saker som var viktigt att tänka på:

  • Man får inte visa sidan där ordklassen står för sina kompisar utan att man visar sidan där man har skrivit sitt ord.
  • Man ska sträcka upp sin hand när man är ledig.
  • Man får inte high-fivea för hårt.
  • Man går lugnt i klassrummet.

Därefter fick barnen börja arbeta i strukturen. Jag gjorde en lapp till mig med så att jag kunde gå runt och prata med varje elev. På så sätt kunde jag på kort tid se vilka elever som greppat ordklasserna och vilka elever som behöver träna mer. Detta är ett väldigt enkelt lektionsinslag som ger mig som lärare en tydlig bild över gruppens kunskaper. Den enda planering som lektionen krävde var att jag klippte till lappar och skrev ordklasser på dessa. Detta ska jag absolut göra igen!

Lämna ett svar