Bygga en triangel: Barns rättigheter

Varje år har vi på vår skola en temavecka om barns rättigheter. Vi arbetar med rättigheterna i klasserna och har även tvärgrupps-arbeten där vi blandar årskurserna. Detta år provade jag något nytt i min grupp. Vi provade att använda strukturen Bygga en triangel när vi arbetade med rättigheterna.
Jag började med att eleverna samlades på mattan. Därefter hade jag en kort genomgång av FN och bankonventionen. Jag berättade om varför barnkonventionen finns och så gick jag igenom några av artiklarna. Jag hade sedan valt ut 7 rättigheter som jag presenterade lite extra noga med bild och text. Jag valde de 7 nedan för att de är enkla och tydliga att förstå för eleverna.

  • Alla barn är lika mycket värda.
  • Alla barn har rätt att leva och utvecklas.
  • Alla barn har rätt till ett eget namn.
  • Alla barn får ha vilken religion man vill.
  • Ingen får slå barn.
  • Alla barn har rätt till att leka.
  • Alla barn har rätt till mat och rent vatten.

Jag modellerade strukturen tillsammans med en elev. Därefter fick eleverna sätta sig tillsammans med sina lär-kompisar och börja bygga triangeln. Varje par hade en uppsättning av lappar med rättigheter. Jag var noga att påpeka att det inte finns något rätt eller fel, utan att det handlar om vad de själva tycker.

DSC_0858

När de byggt färdigt triangeln fick de kontrollera att de båda visste varför de lagt just den rättighet de valt högst uppe. I slutet av lektionen fick varje lär-par ta med sig sin “topp-rättighet” och presentera den för resten av klassen och berätta varför de valt den.

Jag tyckte att upplägget fungerade bra och eleverna fick verkligen diskutera och värdera de olika rättigheterna.

För elever som inte kan läsa kan man ha bilder istället för meningar. Man kan också välja att göra detta som en inledande övning för att diskutera vad barn behöver, innan man presenterar barnkonventionen. Eleverna kan även få berätta för ett annat par hur de tänkte.

Lämna ett svar