Hösten och våra sinnen

I årskurs 2 arbetar vi nu med kroppen. Vi började med att prata om kroppens utsida, om kroppsdelar och hud. Vi har sedan gått in på våra sinnen. Här har vi läst texter, ställt hypoteser och testat de olika sinnena på olika sätt. För att avsluta arbetet med sinnena för att sedan kunna gå vidare med kroppens insida valde jag att arbeta med lär-par och lär-grupper. Jag började lektionen utomhus. Eleverna fick ställa upp på led med sina lär-kompisar. Därefter började vi gå en promenad kring skolans område och ut i skogen.

Innan jag började promenaden berättade jag att vi skulle arbeta en sista gång med våra sinnen och att vi skulle göra det samtidigt som vi lärde oss mer om hösten. Under promenaden så stannade jag upp och ställde frågor som “vad kan du se som är typiskt för hösten? Berätta för din lärkompis” och “lyssna nu riktigt noga, vad hör du för ljud som passar till hösten? Berätta för din lärkompis”. I slutet av promenaden fick de under ett par minuter gå runt på ängen och i skogen för att utforska hösten med sina sinnen.

Inne i klassrummet fortsatte arbetet. Eleverna fick då sitta tillsammans med sina lär-grupper (4 elever per grupp, två lärpar tillsammans). Vi lyfte några saker som eleverna pratat om under promenaden. Därefter fick varje lärgrupp ett papper med en början på en mening i mitten. (På hösten kan man se…. På hösten kan man höra… etc.). Varje elev fick också en egen tuschpenna i egen färg. Eleverna fick skriva sitt namn på papperet med sin färg, detta för att jag tydligt skulle kunna se vem som skrivit vad. Därefter startade jag en timer och eleverna fick göra en brainstorm.

DSC_0813
På hösten kan man höra…..vinden, plaska, regnet, kvittrar, löven”

Efter ett par minuter bröt jag aktiviteten. Eleverna fick då nästa instruktion. De skulle nu skriva en text som berättar om hösten och deras sinne med hjälp av orden de nu hade på sitt papper. Två av eleverna fick välja ett av orden och säga en mening, de andra två eleverna fick skriva denna på en ipad. Därefter bytte de uppgift med varandra. De valde ett nytt ord och skrev en mening.

DSC_0814

Trots att eleverna inte använt denna struktur tidigare tyckte jag att det fungerade bra. Eleverna hade lite svårt att skriva på de gemensamma papperet, de ville inte gärna skriva upp och ned och de trodde att de inte fick skriva samma saker som kompisarna redan skrivit. Så jag fick bryta en kort stund i mitten och berätta att det inte gör något att det blir upp och ned och att de ska försöka skriva ned allt de kommer på, även om kompisen redan skrivit det. Men detta ska jag absolut prova igen!

Lämna ett svar