Matematiska uttryck – inre-yttre cirkeln

I matematiken är det mycket man ska tolka och många olika förmågor som ska tränas. I Lgr11 står det att dessa förmågor ska tränas i matematiken:

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, ‘
• föra och följa matematiska resonemang,
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Här tränar vi på flera av dessa förmågor genom att arbeta utifrån den kooperativa strukturen “inre-yttre cirkel”. Halva klassen står i en cirkel med ansiktena utåt och den andra halvan i en ring utanför med ansiktena inåt så att de har en kompis mitt emot sig. Inre cirkeln fick ett matematiskt uttryck. Den yttre cirkeln får en text som beskriver en matteuppgift. De läser upp texten för sin kamrat och gemensamt ska de se om uttrycket kamraten har stämmer med texten. Stämmer texten med uttrycket ska de motivera varför. Gör den inte det ska de motivera även det. Stämmer de överens så går de till en vuxen och redovisar. De som inte matchade tar ett steg åt höger och får en ny kamrat att jämföra med. Till slut hittar alla uppgift och uttryck som matchade. Vi tränar här på att tolka och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Lösa problem och tolka vilka strategier och metoder som ska användas för att lösa uppgiften. De för ett matematiskt resonemang och använder sig av matematiska uttrycksformer, samtalar, argumenterar, redogör och drar slutsatser.
20171106_111514

3 kommentarer

 • Toppenbra! Skulle jag kunna få ta del av begreppen och sambanden?

 • metteborgerundqwist

  Var så god!

  Matti äter åtta körsbär, Pecka äter sex körsbär och Anni äter fyra körsbär färre än Pecka. Hur många körsbär äter barnen sammanlagt?

  8 + 6 + 2 = 16

  I ett äppelträd finns 26 äpplen. Nio är maskätna. Hur många friska äpplen finns det i trädet?

  26 – 9 = 17

  7 av plommonträdets 15 plommon är mogna. Hur många plommon är omogna?

  15 – 7 = 8

  Det sitter skator i plommonträden. I ett träd sitter 8 skator och i det andra 6. Hur många skator sitter det sammanlagt i träden?

  8 + 6 = 14

  Eleverna sitter och äter vid fyra bord. Vid varje bord sitter det tre elever. Hur många elever sitter det vid borden?

  4 · 3 = 12

  På två hyllor står det tre syltburkar på varje hylla och dessutom står en syltburk på golvet. Hur många syltburkar finns det sammanlagt?

  2 · 3 + 1 = 7

  Lena lägger bullar i påsar. I en påse får det plats sex bullar. Hur många bullar får det plats i sju påsar?

  7 · 6 = 42

  På gården finns två äppelträd. I det ena trädet finns det 16 äpplen och i det andra 27. Från ett av träden ramlar 7 äpplen ner på marken. Hur många äpplen är det kvar i träden?

  16 + 27 – 7 = 36

 • Pingback: Lärgrupper, vilken styrka! | Kooperativt Lärande

Lämna ett svar