Ta eget ansvar, vara expert och lära av varandra.

Veckans NO tema är vatten. Vi startade upp med att titta på en film om vattnets kretslopp. Det var en del diskussionsfrågor under filmens gång. Vi stoppade filmen och diskuterade frågorna genom att slå “huvuden ihop” i arbetsteamen och därefter lyfta vi vad vart team hade diskuterat. Här säger jag att t.ex att eleven på stol tre berättar vad gruppen har diskuterat.

Vi tittade vidare på hur vatten är uppbyggt av molekyler och dramatiserade vattnets olika former genom att alla barn var vattenmolekyler. De rörde sig lugnt runt varandra när de var flytande, snabbt och långt ifrån varandra när de var vattenånga (gas) och nära tätt inpå varandra när de var is.
Nu var det dags att experimentera kring vatten. De arbetade i grupper om tre elever. Grupperna fick olika uppdrag. Först läste de in sig på hur de skulle utföra experimentet. Sen genomförde de experimentet. Därefter diskutera de vad de hade gjort, hur det gick och varför. De fick sen träna på uppdraget för att bli experter på det. De skulle sedan föreläsa om sitt experiment och förklara för klassen vad som händer och varför. I tur och ordning gick vi från grupp till grupp.
Dag två i vårt vattentema. Denna gång handlar det om:  Vad sjunker och vad flyter? Kan vi ändra på något så saker flyter? Vi arbetar med en annan variant av att vara expert. Grupperna fick var sitt uppdrag som handlar om flyta eller sjunka. Nummer ett i arbetslaget läste upp uppdraget. Övriga lyssnade. Alla fick säga vad de trodde skulle hända. De ställde en hypotes. De skrev ned sin hypotes. Därefter testade de och såg vad som hände. Tillsammans diskuterade de varför det det gick som det gick. De fortsatte att dokumenterade hela processen genom att skriva resultat och rita vad som hände. De fick ett gemensamt ansvar att se till att ettan i gruppen kände sig säker på experimentet för nu skulle den vara expert. De övriga tre flyttade till ett nytt experiment. Ettan, nu expert, läste upp uppdraget för den nya gruppen. Experten “backade” sen lite och lät de nya ställa en hypotes, skriva ned det, testa och diskutera slutsatsen. Där fick experten komma in igen och vara med i diskussionen och stötta gruppen. Vid nästa flytt var det tvåan som stannar som expert så inte eleven satt kvar på samma station hela tiden.
De tar genom dessa övningar ett eget ansvar. Det egna ansvaret består av att ta ansvar för att lära sig experimentet och hur de ska förklara det. Därefter förklarar de för gruppen. De tränar på att vara aktiva, kommunicera, förklara och argumentera. De lär sig vad som händer i experimenten på ett djupare plan.

2 kommentarer

Lämna ett svar