Basgrupper i åk 2: Skriva på bloggen

Vi har en klassblogg med våra elever i åk 2. Där skriver vi vad vi jobbar med i skolan så att föräldrar och släktingar kan se. Nu till åk 2 ska eleverna få ta över mer av ansvaret för skrivandet på bloggen. Vi gjorde en Hör vi ihop? med några av ämnena vi jobbat med (verb, adjektiv, sinnen, matematik och vår högläsningsbok) för att påminnas om lite vad vi gjort.

IMG_6708

Eleverna fick sedan hjälpa till att komma på olika ämnen att skriva om på bloggen. Vi samlade dessa på tavlan. De satte sig sedan i sina basgrupper och läste sin plan så att de skulle komma ihåg hur de skulle vara mot varandra. De fick sedan i uppgift att titta på tavlan och tillsammans välja två av ämnena de kunde tänka sig att skriva om. De fick sedan berätta dessa för klassen. Då många hade valt samma bad jag dem välja ett tredje ämne också. Jag gav sedan varje grupp ett ämne att skriva om. Fundera på vad ni vill berätta om ämnet och skriv ner det. Turas om att skriva och se till att alla är med.

Eleverna började skriva. De samarbetade, turades om och hjälpte varandra. En del elever ville inte skriva utan hjälpte bara till att säga. Till nästa gång tänker jag att vi ska använda rollerna sekreterare, ordfördelare och kontrollant som får rotera bland eleverna, för att skapa ännu mer delaktighet.  Vi ska då även förhoppningsvis skriva på ipad (just nu har vi tekniska problem).

IMG_6725

Innan vi gick till lunch gjorde de high five med varandra och tackade för samarbetet. Flera elever uttryckte att de var nöjda med det de skrivit: “Jag fattar inte att vi skrev så mycket!” I en grupp saknades en elev på grund av sjukdom. Den gruppen skrev ändå hens namn på pappret då hen fortfarande är en del av gruppen trots att hen inte deltog i just den uppgiften. Grupperna har fått en god sammanhållning och ser sig mer och mer som en enhet.

Lämna ett svar