Religion: Sortera i basgrupper

På SO-lektionerna har vi de senaste veckorna arbetat med de tre stora abrahamitiska religionerna judendomen, kristendomen och islam. Vi har hört berättelser, sett film, läst, skrivit och diskuterat. För att repetera och befästa några av begreppen vi lärt oss använde vi en variant av strukturen sortering

När eleverna kom in i klassrummet fick de först hitta sin plats. Jag hade märkt upp sex bord med en bild som hade med deras basgruppsnamn att göra. De hittade snabbt sina platser och satte sig ner.

Jag berättade att vi skulle göra en sorteringsuppgift i våra basgrupper. Under uppgiften hade de tre mål: Alla får prata. Lyssna på varandra. Prata lugnt och fint. 

Jag: Varför ska vi göra de här sakerna? Eleverna: Så att vi samarbetar bra och hjälper varandra och mår bra.

Jag berättade att vi först skulle testa de här tre målen med en kort uppgift. Jag gav dem uppgiften att komma på namnen på de tre stora religionerna vi lärt oss om. De fick först tid att tänka själva, sen sa jag varsågod att viska i gruppen. När grupperna gjorde tummen upp delade jag ut rollen sekreterare till en i varje grupp. Sekreteraren fick en penna och uppgiften att skriva ner de tre religionerna på miniwhiteboards som låg på bordet. Resten av gruppen fick uppgiften att stötta sekreteraren.

När alla grupper hade skrivit klart fick de fundera på om de hade nått de tre målen. Hade alla pratat? Hade de lyssnat på varandra? Hade de pratat lugnt och fint? De fick också fundera över vilket av de tre målen de ville göra bättre till nästa uppgift. De flesta grupper tyckte att de hade gjort alla tre och inte behövde göra någon bättre. Några grupper sa att de ville bli bättre på att prata lugnt och fint.

Nu kom den stora uppgiften. Jag förklarade att de skulle få en hög med lappar. Alla skulle få några lappar var. Deras uppgift var att läsa lapparna, fundera på vilken religion begreppet hörde till och lägga den på rätt miniwhiteboard. De skulle göra detta på följande sätt:

 1. En elev fick rollen som ordfördelare. Denna elev såg till att en elev i taget fick läsa en av sina lappar, och att alla fick chans att läsa sina lappar.
 2. När de läst en lapp skulle de fundera och diskutera var den skulle ligga.
 3. De fick bara lägga ner lappen om alla var överens. Om de inte var överens la de lappen åt sidan.
 4. Alla måste kunna förklara varför de la lapparna som de la dem.Ta bild 2017-11-19 104511

Jag förklarade också att de först bara skulle få 3 minuter på sig. De skulle inte bli klara på den tiden, men efter 3 minuter skulle vi stoppa arbetet och fundera på om vi nådde de tre målen. Sedan skulle de få mer tid för att göra klart uppgiften. De tre målen stod stort på smartboarden under hela uppgiften.

Jag startade timern och eleverna började arbeta. De läste orden och funderade tillsammans på var de skulle ligga.

IMG_7056IMG_7045

Medan de arbetade gick jag runt och lyssnade. Jag hörde funderingar och förklaringar: Jul hör till kristendomen för Jesus föddes på julen. Moské är islam för det är huset de ber i. 4000 år sedan är judendom för den kom först. Jag hörde också elever kolla med varandra att alla var med: Är alla överens? Kan jag lägga den här? Jag tror den ska vara här, vad tror du? Håller ni med? 

Efter 3 minuter stoppade jag arbetet och de fick i grupperna fundera över hur det gick med de tre målen. Jag lyfte även några av de saker jag sett och hört dem göra. Vi fortsatte sedan arbetet i ytterligare 4 minuter. Nu började grupperna bli klara. De flesta hade några ord de inte kunde placera. Jag bad dem vänta med dessa då vi skulle diskutera dem gemensamt senare.

IMG_7057

Nu hjälptes vi åt att fylla i en tabell över de tre religionerna. Jag ställde en fråga, t.ex. vem är den viktiga personen i judendomen? Grupperna fick titta på sina lappar och räcka upp handen om de visste. Någon grupp fick sedan förklara vilken de trodde det var och varför. Alla grupper fick svara några gånger och olika elever i grupperna fick förklara. De andra grupperna gjorde tummen upp eller stopphand om de höll med eller inte. Om någon grupp hade lagt en lapp fel fick de flytta på den. Vi fyllde så i hela tabellen.

IMG_7047

Nu behövde eleverna en liten paus så vi tittade på en kort film där flera av begreppen repeterades. Efter filmen fick de varsin tabell där de skulle fylla i begreppen. De tog hjälp av vår gemensamma tabell och av varandra. Denna tabell fick de sedan limma in i sin SO-bok.

IMG_7048

Som avslutning tittade vi återigen på de tre målen. Grupperna tackade varandra och gjorde high five.

Jag gjorde denna uppgift i åk 2. För äldre elever kan man lägga på ytterligare steg.

 • Gör en switcheroo där någon i gruppen får stanna kvar och förklara hur gruppen tänkt.
 • Gör strukturen Inspireras där eleverna får gå runt och titta på hur de andra lagt sina begrepp.
 • Ge en elev i gruppen rollen Spion och låt den någon gång under uppgiften smyga runt i rummet och titta och lyssna på andra grupper.
 • Använd rollen observatör där uppgiften är att observera hur väl de tre målen nås.
 • Gör någon form av test efteråt där några begrepp ska förklaras.
 • Gör strukturen Fråga, fråga, byt med begreppen.
 • Låt grupperna arbeta med vissa begrepp med en kooperativ fyrfältare.

 

5 kommentarer

Lämna ett svar