Fråga, fråga, byt! och Multisvar: Religion

Vi har under höstterminen lärt oss om skapelsemyter, vad människor trodde för längesen och vad människor tror på nu. Vi har diskuterat, lyssnat, sett film, läst, skrivit och målat. De senaste veckorna har vi fokuserat på de tre abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam. Efter att ha hämtat in information på olika sätt gjorde vi en lektion med strukturen Sortering. För att ytterligare befästa begreppen använde vi strukturen Fråga, fråga, byt!

Jag hade gjort i ordning en mängd lappar med ett begrepp på ena sidan och förklaringen på andra sidan. Jag visade en bild på strukturen för eleverna och förklarade att vi skulle träna på begreppen vi lärt oss för att sedan ha en frågesport. Det var därför viktigt att de verkligen kämpade och deltog i strukturen så att de sedan skulle kunna svara på frågorna. Med hjälp av bilden och en elev förklarade jag och visade hur strukturen gick till.

Ta bild 2017-11-23 232212

 1. Du kommer få en bild med ett begrepp på. På baksidan finns förklaringen.
 2. Du sträcker upp handen.
 3. Du hittar någon annan med handen uppe och ni gör high five.
 4. Du säger ditt begrepp till kompisen och frågar om de vet vad det är. Kompisen svarar. Om hen inte kan visar du förklaringen på baksidan.
 5. Kompisen frågar nu om du kan förklara hens begrepp.
 6. Om båda kan förklara får ni byta kort, annars har ni kvar dem.
 7. Gör high five.
 8. Upp med handen och hitta en ny person.

Vad är viktigt när vi gör den här strukturen? Att vi går lugnt, att vi pratar lugnt, att vi lyssnar på varandra, att vi går till olika personer.

Jag delade ut lapparna och lät dem börja. Jag gick runt och lyssnade på deras förklaringar och stöttade några att hitta en kompis att prata med. I början när man använder den här strukturen kan det bli så att en del elever bara går till sina kompisar och aktivt ignorerar andra. För att förhindra detta kan man göra på några olika sätt. 1) Ge dem ett socialt mål att de ska prata med 3 personer de inte brukar prata med. 2) Filma och visa direkt efteråt och diskutera vad som sker. Detta gjorde en kollega varpå eleverna tydligt kunde se när de själva gick förbi andra med uppsträckta händer för att komma till sin bästa kompis. Detta skapade en bra diskussion som ledde till att de var mer medvetna nästa gång. 3) Gör strukturen Inre-Yttre cirkel ett par gånger innan Fråga, fråga, byt! Den är mer styrd och ser till att eleverna pratar med olika personer. När de är bekväma med den är det ett naturligt steg att gå till Fråga, fråga, byt! där de mer självständigt får välja person att prata med.

Jag avbröt efter en stund och samlade in lapparna. Jag gav positiv feedback på hur de hade gått runt och frågat varandra och eleverna fick fundera på vad de hade gjort bra och vad vi kunde gjort bättre. Vi lyssnade och pratade lugnt. Vi förklarade bra. Vi kan gå till fler olika personer. Vi kan gå till den första vi ser med handen uppe.

Eleverna satte sig nu med var sin miniwhiteboard. Jag förklarade att jag skulle ställa en fråga varpå de fick fundera och skriva ner ett svar. När jag räknade till 3 skulle de hålla upp miniwhiteboarden. Den här övningen går även att göra i grupp eller par, där de gemensamt diskuterar sig fram till ett svar. Jag valde här att göra den enskilt då jag ville se hur väl de lärt sig vissa av begreppen. Jag sa en fråga, gav tanketid och skrivtid. Jag räknade sedan till 3 och eleverna höll upp sina miniwhiteboards. Jag kunde snabbt få syn på vilka elever som hade svårt att svara, både genom att se deras svar men också genom att observera dem under tanketiden och skrivtiden.

Eleverna uppskattade frågesporten då de fick snabb respons på sina svar samt fick höra rätt svar om de hade svårt att svara. Många var bekanta med begreppen då vi arbetat med dem på många olika sätt. Det vi inte hann med var att utvärdera efteråt hur väl de tycker att de själva kan begreppen. Detta kan göras med multisvar (tummen upp eller skala) eller med en exit ticket.

Alla de fem grundprinciperna för kooperativt lärande fanns med i denna lektion. Eleverna var positivt ömsesidigt beroende av varandra när de gick runt med lapparna. De var engagerade i samtidig, stödjande interaktion. De tränade på samarbetsfärdigheten att lyssna på varandra och tala lugnt. De hade eget ansvar då de visste att de skulle få visa sina kunskaper i en frågesport. De fick direkt feedback på sina svar både i Fråga, fråga, byt! och multisvar. De fick fundera över sin och klassens insats. Denna arbetsgång går att använda med olika ämnen och går att variera i oändlighet.

2 kommentarer

 • Fråga fråga byt
  Fantastisk uppgift men så lite tid för planering vi har vore jag evigt tacksam om jag skulle kunna få de kort/ dokument ni gjort med religiösa symboler. Phu underlättat så

  • Hej! De ligger som en länk i inlägget, klicka på “en mängd lappar”.

Lämna ett svar